Gör om! Gör rätt!

Centerpartiet vill ha en  närodlad politik i Vimmerby kommun där service finns så nära kommuninnevånarna  som möjligt. I första hand gäller det skola och förskola där vi anser att dessa  ska finnas nära barnfamiljerna. Långa resor tar alldeles för mycket tid och  orsakar stora kostnader för landsbygdsborna och kommunen i form av  skolskjutsar.

Fyra av elva skolor och två förskolor ska läggas ned, föreslår konstellationen S och M. Detta kan vi aldrig acceptera. Landsbygden ska utvecklas! Inte avvecklas! Skolorna som ska stängas har mellan 30 och 50 elever per skola. Vi kan inte se att en nedläggning på något vis främjar barnens skolresultat och sociala utveckling.

Skolresultaten som finns visar att de fyra landsbygdsskolorna når resultaten och det finns inga belägg som presenterats hittills för att landsbygdsskolorna når sämre kunskapsresultat.

Gör om och gör rätt! Grundskolans kostnader ligger under snittet jämfört med jämförbara kommuner. Grundskolan drivs kostnadseffektivt och med ökande resultat. Låt inte ett kortsiktigt nedläggningsbeslut bromsa den skolutvecklingspolitik som Peter Karlsson (C) och Magnus Gustafsson (M) har grundlagt tillsammans med Kjell Bülow (S) under förra mandatperioden.

Låt oss gemensamt arbeta för att hitta kommunens verkliga problem. Låt inte landsbygden och skolorna betala för de stora underskotten i socialnämnden och kommunstyrelsen. Inte blir det enkelt att hitta vari felen ligger inom socialförvaltningen. Men låt oss åtminstone försöka! Politik ska handla om samarbete inte konflikt.

Låt oss slippa en folkomröstning om detta. Dra tillbaka förslaget om skolnedläggning som får stora negativa konsekvenser för de fyra orterna som drabbas i kommunen. Decentralisera istället för att driva urbaniseringen inom kommunen. Profilera skolorna på landsbygden och gör orterna ännu mer attraktiva tillsammans med landsbygdsborna. Det är närodlad politik för oss!

Birger Andersson

Peter  Karlsson

Bo Svensson

Curt Tyrberg

Lisbeth Karlsson

Erik  Paulsson

Anna Svensson

Lars Nilsson

Eva Svensson

Magnus Danlid

Marcus Jonmyren

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby