• / Nyheter
  • / Folkomröstning utan alternativ

Folkomröstning utan alternativ

Måndagskvällen på kommunfullmäktiges läktare var mycket lärorik.

Folkmoröstningen gällande skolnedläggning i Vimmerby kommun avhandlades. Socialdemokraterna och moderaterna förklarade att de alternativ de valt för röstsedlarna är formulerade så att alla tre alternativ innebär att man skär ned i skola och utbildning i någon form.

Socialdemokraterna och moderaterna förklarade också att man valt att inte låta något annat parti än de själva ha något inflytande, eftersom samtliga oppositionspartier envisades med att ett alternativ i folkomröstningen som skulle innebära att man inte sparade på skolan överhuvudtaget.

Främst omtalades centerpartiet, som ville att alternativen skulle skrivas så att det man utan tvivel förstod vad man röstade för. Utöver att vi inom centern inte vill spara på skolan.

Socialdemokraterna och moderaterna röstade sedan genom sitt förslag. De har tillsammans majoriteten. Alla i opposition röstade emot.

Nämnas måste den ensamma starka man i moderaterna som röstade emot sitt parti och med oppositionen, för skolans överlevnad. Moderaten Magnus Gustafsson ställde sig också upp och höll från hjärtat ett brandtal i försvar för folkomröstningen och demokratins värde.

Låt oss i kommunen hjälpa varandra att komma ihåg detta i många val framöver.

Dennis Lindström (C)