Kulturskolans besparingar bör tas i etapper

Kommunen har en ansträngd ekonomi men det måste  ändå finnas tid till eftertanke, reflektion och prioriteringar. Oppositionen  välkomnar att det nu diskuteras öppningar för mer samverkan och det kloka nu är  att ansträngningar görs för att inte förhasta sig och rasera väl fungerande  verksamheter.

Kultur och fritid bör ha en minskad ram på 500 000kr vilket lyfts i såväl nämnd som i KS. Givetvis anser vi i C att besparingen bör tas i etapper och inte att så många anställda sägs upp redan nu. Ramförändringen bör gälla fr o m 2016 och även för 2017 vilket innebär att kulturskolans nedskärning kan bli mindre.

Centerpartiet reserverade sig mot ramförändringarna i nämnden. Konsekvensen av den politiska uppgörelsen där C och KD lyckades få majoriteten att minska sina besparingar på Kulturskolan med 500 000kr var mycket viktig. Det betyder inte att C vill spara 1.2 miljoner år 2016.

Detta är ett viktigt klargörande från vår sida.

Lisbet  Karlsson

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby