Socialdemokraterna berövar Vimmerbys ungdomar PRAO

Praktisk  arbetslivsorientering är ett viktigt komplement till skolans undervisning.  Entreprenöriellt lärande är ett mycket viktigt steg för att utveckla samverkan  mellan skola och näringsliv. PRAO med ett tydligt näringslivsfokus där alla  praktikplatser kvalitetssäkras och där arbetsplatserna besöks av skolan inför  praktiken har visat sig berika skolans verksamhet på ett bra sätt i många  kommuner. Mönsterås kommun har en väl utvecklad metod för PRAON som vi i  Centerpartiet skulle vilja att barn och utbildningsnämnden och skolförvaltningen  åtminstone reflekterar kring.

Camilla Stridh och Kenneth Björklund skrev en mycket välformulerad motion om hur viktig PRAO är för näringslivet, skolan och framförallt för ungdomarna som får en insikt i arbetslivet och därigenom erfarenheter som möjliggör ett mer medvetet val till gymnasieskolan.

Majoriteten förutom Micael Glennfalk röstade mot socialdemokraternas egen motion om att återinföra PRAO som socialdemokraterna hade med i sin valplattform inför valet 2014. Heder till Glennfalk som röstade efter sin egen uppfattning och inte efter partipiskan som jag tror att många socialdemokrater inte vågade gå emot. Moderaterna har flera gånger visat i Kommunfullmäktige att partipiskan inte är så stark i det partiet som i deras koalitionsparti och det är verkligen befriande att konstatera för demokratin.

Vi var flera politiker från oppositionen som försökte förklara att det entreprenöriella lärandet kompletterar PRAO och att flera framträdande företrädare för näringslivet i Vimmerby också stöder den uppfattningen. Trots detta röstades motionen ner. Beklagligt för ungdomarna som verkligen behöver mer och inte mindre verkliga upplevelser som komplement till undervisningen där undervisningen i klassrummet kan utvecklas när man relaterar den ännu mer till upplevelser och erfarenheter från olika arbetsplatser.

För oss i Centerpartiet är det självklart att se alla ungdomar och hela kommunens olika arbetsplatser. Det är många arbetsplatser som nu av socialdemokraterna berövas möjligheten att möta och vägleda en ung människa  i praktiskt arbete på sin arbetsplats under en vecka i år åtta eller nio. Samverkan med Vimmerbybor på arbetsplatser berikar skolan och ungdomarna och inte minst att konstatera att just den arbetsplatsen är inte min framtid kan innebära en större motivation till studier. Bra studiebesök för lärare och elever kompletterar PRAO.

Att ge fler möjligheter för att se målet för sina studier tydligt genom praktik på hemmaplan är fokus för oss i Centerpartiet. Det är närodlad politik för oss.

Ingela Nilsson  Nachtweij
Gruppledare Centerpartiet

Peter  Karlsson
Centerpartiet i Vimmerby