Driftsbidrag till Astrid Lindgrens Näs

Den största utmaningen för alla politiker är att formulera problemet på ett sånt sätt att det tillåter sig att lösas. I Vimmerby är vi överens om problemet men varken om frågeställningen eller lösningen. Detta inlägg är det sjätte i en serie inför folkomröstningen där vi åter pekar på att det finns seriösa besparingsalternativ när man röstar B!

Vimmerby har ett fantastiskt kulturarv att vårda med Astrid Lindgren. Ett arv som kombinerat med mod och fantasi från lokala entreprenörer har gett oss kommunens och ett utav Sveriges mest högkvalitativa turistmål, Astrid Lindgrens Värld.

Tidvis har kommunen och politiken fått utstå mycket kritik för att vi verkligen trott på att kommunen skulle vara en del i utvecklingen av Vimmerbys turistnäring. Med facit i hand var det rätt av kommunen att gå in som ägare i ALV när det begav sig. Likaså var det rätt att lämna stafettpinnen vidare för några år sedan, för ingen Vimmerbybo kan knappast ha undgått den fantastiska utveckling vårt största turistmål genomgått sedan dess att vi lämnade det vidare!

Vi har också trott och tror fortfarande att Astrid Lindgrens Näs, KALN, på sikt är bra för både oss som bor i Vimmerby men också för de som kommer hit för att ta del av det kulturarv Astrid Lindgren lämnat efter sig.

Men precis som i fallet med ALV så tror vi inte att kommunen långsiktigt är en bra ägare därför anser vi det vara dags att trappa ned på det ekonomiska bidraget kommunen ger KALN och inleda en process för att hitta den som bäst lämpar sig för att föra projektet till nya höjder!

Varken Selma Lagerlöfs Mårbacka eller Ellen Keys Strand drivs av kommuner utan av stiftelser med någon form av anknytning till författarna.

Driftsbidraget till KALN bör därför minskas med 0,5 miljoner per år, från och med 2016, och fram tills dess att en ny ägare gått in eller verksamheten blivit självfinansierande.

Då har vi sparat in 0,5 miljoner till utan att skära i kärnverksamheterna!!! Möjligheternas alternativ i folkomröstningen den 21 februari. Rösta B!

Erik Paulsson
Centerpartiet i Vimmerby