Centerpartiets förslag på plan för en hållbar utveckling av hela Vimmerby kommun

Den största utmaningen för alla politiker är att formulera problemet på ett sånt sätt att det tillåter sig att lösas. I Vimmerby är vi överens om problemet men varken om frågeställningen eller lösningen. Detta inlägg är det åttonde och avslutande i en serie inför folkomröstningen där vi åter pekar på att det finns seriösa besparingsalternativ när man röstar B!

Politiken i Vimmerby har allt sedan valet 2014 innehållit väldigt mycket käbbel. Detta gör inte Vimmerby kommun unik på något sätt. Men på både lång och kort sikt är det allvarligt skadligt för hela kommunen.

Vi föreslår därför som ett första steg att alla partier i kommunfullmäktige ska enas om en långsiktig plan för hela kommunens hållbara utveckling. En gemensam plan för att återupprätta medborgarnas förtroende.

Vi ska inte uppfinna hjulet på nytt, även om vi i Vimmerby måste hitta vår väg så kan det vara lättare om vi börjar med att försöka lära av andra som varit i samma situation tidigare. Ett exempel är Orsa kommun där käbblet nådde en sådan nivå att Byaråden i kommunen fick nog och tog initiativ till förändring. Vi tycker inte att det ska behöva gå lika långt i Vimmerby utan föreslår att vi politiker tar detta initiativ.

Det ska leda till ett manifest, kanske liknande det Orsa tog fram, för vår fina kommun. Enklast är att alla gruppledarna samlas och diskuterar detta för att sedan skriva en gemensam motion till kommunfullmäktige som förhoppningsvis enigt kan antas under detta år. Kommunens visioner och övergripande mål kan vara en utgångspunkt för arbetet. Liksom det förslag till landsbygdspolitiskt handlingsprogram som landsbygdsberedningen tog fram 2013 och som snart kommer till kommunfullmäktige för beslut. 

Vad gäller den folkomröstning som vi just nu står inför så har vi föreslagit ett antal alternativa besparingar för att kunna ge utrymme för att vi inte ska behöva spara på värdeskapande verksamhet för våra medborgare i så stor utsträckning. Vi har med dessa förslag hittat totalt 6,7 riktiga miljoner som effektivt bidrar till att minska kommunens driftkostnader samtidigt som vi behåller och utvecklar alla kommunens skolor och förskolor. Nedan finns en sammanställning av förslagen som vi föreslår istället för skolnedläggningar på landsbygden.

Åtgärd:

Besparing:

IT, Kostnadseffektivare elevdatorer på gymnasiet

1,5 miljoner

Förskolor flyttas in i landsbygdsskolor

0,7 miljoner

Förskoleteam och samlad skoldag

2 miljoner

Vice ordf. KS=BUNs ordförande

0,5 miljoner

Anställningsstopp, lönetak och minskade politikerarvoden

1 miljon

Minskat driftsbidrag till Näs

0,5 miljoner

Sänkt takt på ledarskapsprogrammet

0,5 miljoner


Då har vi sparat in totalt 6,7 miljoner utan att skära i kärnverksamheterna!!! Möjligheternas alternativ i folkomröstningen den 21 februari. Rösta B!

Ingela Nilsson Nachtweij

Erik Paulsson

Lars Sandberg

Peter Karlsson

Dennis Lindström
Centerpartiet i Vimmerby