Utmaningar inför 2017 - Bemanning och Garanterad vård

Magnus Danlid

Landstingspolitikerna ska nu anta sin budget o verksamgetsplan inför 2017. Det är här viktigt att nästa års verksamhet verkligen blir som landstingsfullmäktige beslutar. Det nuvarande året blev ett mycket märkligt år då den tillfälliga sommarstängningen inom vissa verksamheter har förlängts genom att fortsatt vara stängda. Det är mycket oseriöst av en politisk majoritet att besluta vid budgetmötet på ett sätt och sedan låta tjänstemän genomföra ett annat som det har blivit 2016.

Det har framkommit att bemanningsproblem har varit en orsak. Därför är det ännu vikigare att vi jobbar intensivare med denna fråga. Det borde inte komma som någon plötslig överraskning för vare sig politiker eller tjänstemän i landstinget att många kommer gå i pension inom kort. Dessutom behöver landstinget en atmosfär där anställda känner att de kan rekommendera landstinget som en modern arbetsgivare där trivsel och möjlighet till personlig utveckling är möjlig. Viktigt att ta del av vår personals synpunkter på hur landstinget kan bli bättre som arbetsgivare. Många medarbetare är nöjda och det är vikigt att ta vara på deras goda erfarenheter. Lika vikigt är att ta vara på medarbetare som inte är lika nöjda och som har förbättringsidéer, innan de bytt arbetsgivare.

Landstingsmajoriteten pratat gärna om att Kalmar läns landsting är bäst och det kommer vi säkert få höra socialdemokraten Ander Henriksson berätta om kommande vecka. Det vore dock klädsamt om han skulle ta den aktuella situationen om förlängd sommarstängning på allvar som fortfarande pågår nu i november. Landstinget behöver nya arbetstidsmodeller, ta vara på aktiva 65-plussare och fånga in studenter så Kalmar läns landsting ska bli en självklar aktör att söka jobb på efter avslutad utbildning. Personalen är en viktig förutsättning för att Kalmar läns befolkning ska få den vård politiken beslutar om och att inga liknande neddragningsöverraskningar kommer ske nästa år.

Magnus Danlid ( C )
landstingsledamot