• / Nyheter
  • / Protokollsanteckning ärende 21 KS 161206 (inriktningsbeslut byggnation ny skola)

Protokollsanteckning ärende 21 KS 161206 (inriktningsbeslut byggnation ny skola)

Vi har noterat Moderaternas och Socialdemokraternas gemensamma utspel kring att de ämnar verka för nybyggnation av skola i Vimmerby tätort. Utspelet i sig vänder vi oss inte emot. Vi ser också ett behov av att se över skolstrukturen i Vimmerby tätort ur ett långsiktigt perspektiv.

Under dagens sammanträde föreligger en skrivelse från den sittande majoriteten som uttrycker att nuvarande Astrid Lindgrens skola ska ersättas med en ny skola. En såpass snäv skrivelse kan vi inte ställa oss bakom då frågan är mycket bredare än så.

Vidare ställer vi oss bakom Kommunchef Carolina Leijonrams skrivelse i ärendet.