• / Nyheter
  • / Vimmerby kommuns samverkan och investeringar

Vimmerby kommuns samverkan och investeringar

Jag läser Alf Wesiks ledare och Micael Glennfalks perspektiv i Vimmerby tidning. De resonerar om kommunens samverkan med andra kommuner, behov av en ny skola och hur den ska finansieras samt kommunens skuldsättning mm. 

Samverkan och långsiktig investeringsplanering är två mycket viktiga framgångsfaktorer i vår kommun, anser jag.

Räddningstjänst, Miljö-och bygg, inköpssamverkan och IT är exempel på kommunal samverkan som Vimmerby kommun utvecklar kontinuerligt via utvärderingar och via revisionens granskningar och rapporter.

Jag som politiker tror på att samverkan mellan kommuner kan utvecklas utifrån en medveten strategi och gott ledarskap. Målet är ständigt förbättringsarbete och att inte nöja sig och slå sig till ro. Att skapa oro och slå sönder samverkan till förmån för ordspråket "själv är bäste dräng" är kontraproduktivt i många fall.

Alf Wesik och Micael Glennfalk har en helt annan syn på detta i sin artiklar i Vimmerby tidning. Jag saknar insikten kring hur verksamheter jobbar med förbättringsarbete och deras texter kännetecknas av att "det var bättre förr" eller "vår kommun klarar allt bättre utan samverkan".

Vi behöver ständigt reflektera kring kvalité och i synnerhet när vi hanterar skattemedel. Ansvar för kommunens ekonomi ser jag som den viktigaste delen i ett politiskt uppdrag och en förutsättning för en bra service till kommunens innevånare.

Därför ser jag också med oro på hur M och S vill prioritera att bygga en ny skola med en privat aktör för att ersätta Astrid Lindgrens skola.

Förhastade inriktningsbeslut om att bygga en ny skola riskerar att störa och "kortsluta" arbetet med en noggrann och väl genomarbetad investeringsplanering i samverkan mellan "personal och politiker". Kommunens ekonomi kräver tydliga underlag före beslut om man lyssnar noggrant till ekonomichef Mattias Karlsson.

Tills vidare ser jag Astrid Lindgrens skola som en viktig del i vår skolverksamhet och vi behöver sköta fastighetsunderhåll och nödvändiga renoveringar i värme- och ventilationssystem i denna byggnad. Personalen och eleverna ska ha en bra arbetsmiljö och det ansvaret måste vi politiker ta samtidigt som vi ska ha en långsiktigt hållbar investeringsplanering utifrån kommunens ekonomiska situation.

Driftkostnaderna i kommunen ökar alltid då nybyggnationer görs och vi politiker måste ta ansvar för att inte öka driftkostnaderna förrän vi har fått ordning på kommunens långsiktiga driftekonomi. Det är bland annat förskolan och gymnasiet, där vi nyligen gjort stora investeringar i nybyggnationer, som i dagsläget har högre kostnader än jämförbara kommuner, ej grundskolan.

"Lugn och sans" krävs för en ekonomi i balans!

Ingela Nilsson Nachtweij (C)
Oppositionsråd, Vimmerby kommun