• / Nyheter
  • / Oppositionspartierna begär återremiss på inriktningsbeslutet om att bygga ny skola i Vimmerby

Oppositionspartierna begär återremiss på inriktningsbeslutet om att bygga ny skola i Vimmerby

Foto: Vimmerby kommun

Vimmerby kommun har landets näst högsta låneskuld per invånare. Samtidigt har vi behov av flera byggnationer. Moderaterna och Socialdemokraterna vill att kommunfullmäktige tar ett inriktningsbeslut om att bygga en ny skola som ska ersätta Astrid Lindgrens skola.

Oppositionspartierna har nu pratat sig samman och kommer att begära återremiss på det beslutet på fullmäktigesammanträdet idag den 19 december. 

Motiveringen till återremissen :

  • Vi kan inte ställa oss bakom en så snäv skrivelse utan vi vill ha en bredare beredning av Barn och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen med hänsyn till framtida skolstruktur i tätorten och framtida investeringsbehov.
  • Vi yrkar även på ett alternativyrkande som vi anser att kommunen har ett stort behov att utreda skolstrukturen i tätorten för framtida behov

Jag anser att målet för den utredningen ska vara att minska driftkostnaderna i tätorten med bibehållen kvalité och på landsbygden finns effektiviseringar om man flyttar in förskolor i
skolorna så att nybyggnationen av förskola i tätorten inte behöver vara så storskalig som 8-10 avdelningar. Vi måste tillskapa mer och inte mindre resurser till de mjuka värdena i skolan så att elever och personal får lugn och ro att fokusera på inlärning. 

När vi lyssnar på majoritetens ledande politiker förklara skälen till inriktningsbeslutet om att bygga en ny skola så hör vi att det egentligen är en utredning av skolstrukturen i tätorten som de vill göra. Därför hoppas vi att de kan bifalla den samlade oppositionens alternativyrkande på kommunfullmäktige i januari när ärendet kommer upp igen efter minoritetsåterremissen. 

Det viktigaste skälet till att inte kortsluta systemet genom detta inriktningsbeslut är att vi är många som anser att kommunen behöver göra en långsiktigt hållbar investeringsplan utan att låsa fast sig vid en enskild investering. 

Ingela Nilsson Nachtweij
Gruppledare Centerpartiet i Vimmerby