Annicha Gustafsson och Tove Karlstedt får Centerpartiets kvinnliga företagspris 2017

Tove Karlstedt och Annicha Gustafsson får Centerpartiets pris till kvinnliga företagare 2017.

Tove Karlstedt och Annicha Gustafsson får Centerpartiets kvinnliga företagspris 2017.

Centerpartiet i Vimmerby kommun tilldelar Annicha Gustafsson och Tove Karlstedt 2017 års kvinnliga företagarpris.

Motiveringen till priset lyder:  "Vimmerby bokhandel är ett välskött företag som drivs av två företagsamma och innovativa kvinnor. Annicha och Tove har skapat en framgångsrik butik som är mer än en bokhandel, en bokhandel av en kvalitet numera ovanligt i städer av Vimmerbys storlek. Vimmerby är präglat av Astrid Lindgren och hennes författarskap och bokhandeln är därför en viktig del i Vimmerbys attraktionskraft, värdefull för besökare och för alla oss som bor, verkar och lever i Vimmerby. Dessa företagare bevisar att även i en bransch där näthandeln blivit stor, är det möjligt att driva en lokal butik och levande handel runt torget.  Därför vill Centerpartiet i Vimmerby kommun uppmärksamma Vimmerby bokhandels ägare och tilldela 2017 års kvinnliga företagarpris till Annicha Gustafsson och Tove Karlstedt."