Svar på Peter Högbergs felaktiga inlägg med anledning av Ceosvallen

Det är inte lätt att vara förening i vår kommun senaste mandatperioden. Ingen vet vad som gäller i denna surdeg som uppstått främst av dålig skötsel av sittande majoritet. Det har funnits muntliga löften med politiker som inte är dokumenterade, skriftliga löften som vissa inte anses behöva följa, tex Vimmerby Tennisklubb och Frödinge/Brantestad SK. Det är inte lätt att driva någon verksamhet överhuvudtaget när man inte vet vad som gäller dag till dag.

Internrevisionen på kommunen håller med, de skriver gällande hyror av anläggningar:

Revisionens bedömning: Vi bedömer att det saknas övergripande riktlinjer för uthyrning av idrottsanläggningar. Det baserar vi på att det saknas övergripande riktlinjer samt att avtal inte har tecknats för Ryttaregården eller för Ceosvallen. Vi bedömer vidare att det saknas transparens när det gäller på vilken grund hyressättningen sker.

Vi ser positivt på att avtal tecknats med Vimmerby Hockey avseende ishallen och att det pågår ett arbete att få ett avtal till stånd med Vimmerby IF avseende Ceosvallen.

Sammantaget är vår bedömning att kontrollmålet inte är uppfyllt.

Utvecklingsavdelningen har, tillsammans med Peter Högberg, fått uppgift att ta fram förslag till avtal med Vimmerby IF beträffande Ceosvallen. Detta har man också gjort, vilket är bra steg mot att få fair-play för våra föreningar.

Konstgräset
Träningstaxa 300kr/tim för helplan
Träningsmatchtaxa 450kr/tim
Matchtaxa 500kr/tim (priset börjar gälla så snart läktaren är i bruk)
Utomkommunala lag 800kr/tim
Priserna är inklusive omklädningsrum.
Hyra omklädningsrum för friluftsaktivitet på Ceosområdet 20kr/tillfälle

Naturgräset
Träningstaxa 40kr/tim
Matchtaxa 40kr/tim
Utomkommunala lag 140kr/tim
Hyra omklädningsrum för friluftsaktivitet på Ceosområdet 20kr/tillfälle
Arrangemangshyra: Separata avtal

Inget fel med detta, men Centerpartiet vill se uppföljning på de beslut som tas för att säkerställa att det blev bra. Att efter uppföljning kunna åtgärda om det inte fick önskat resultat. Att utvärdera resultatet av politiska beslut skulle vara ”förödande för föreningslivet i kommunen” som Peter Högberg skriver kan vi inte hålla med om. Uppföljning är något som ska säkra att föreningslivet och kommunen som får ett bra slutresultat.

Erik Paulsson

Dennis Lindström
Centerpartiet i Vimmerby kommun