• / Nyheter
  • / Lars Sandberg ny oppositionsamordnare i socialnämnden

Lars Sandberg ny oppositionsamordnare i socialnämnden

Centerpartiet i Vimmerby har sedan valet 2014 upplevt en god tillströmning av nya medlemmar som visat på stort engagemang och intresse för att arbeta politiskt för Vimmerby kommuns bästa.

Vi har kontinuerligt försökt att lyfta fram nya medlemmar på framträdande politiska poster, senast i raden var Dennis Lindström som vid årsskiftet blev ersättare i Socialnämnden.

Lars Sandberg kom också in i det politiska arbetet efter det senaste valet och fick snart möjligheten att delta aktivt i nämndsarbete, då i Kultur och fritidsnämnden som senare lades ner.

Vi har sedan en tid tillbaka tittat på bemanningsförändringar för att ge fler möjlighet att engagera sig politiskt. I samråd med partiet har Erik Paulsson har därför valt att frånträda uppdragen i Socialnämnden till förmån för Lars Sandberg som på måndagens kommunfullmäktigesammanträde kommer att väljas till ledamot samt oppositionssamordnare.

Erik kommer framledes att vid sidan av sitt ordinarie arbete fokusera helt och fullt på arbetet i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Ett fokus vi känner är viktigt med tanke på de ansvarsområden som tillförts och som inte prioriteras tillräckligt från den styrande majoriteten.