Efterfrågas - Genomtänkta strukturbeslut!

Vimmerby har ett antal utmaningar. Det glädjande faktum att Vimmerby kommuns yngre invånare ökar, tydligen helt plötsligt eftersom det finns politiker som bara för några år sedan bland annat drev igenom nedläggning av Hattstugans förskola. Lagom nedlagd och utrensad så behövdes dessa förskoleplatser och Vimmerby beslutade om ett otroligt intagningsstopp i förskolan. För något halvår sedan, strax efter folkomröstningen om skolorna så drev några ledande politiker fram idén om byggande av en ny skola vid Hultet för det var där barnen skulle bo i framtiden.

Några månader senare så bor barnen i Vimmerby inte i närhet till Hultet utan i närheten till ishallen eftersom det är där tre stordagis ska ligga. Visst skulle en tomt i anslutning till Lundgatan mellan de redan befintliga förskolorna kanske inte störa friluftslivet så mycket. Däremot så tycker vi det skogsområdet ska fredas, från Lundgatan till vägen vid VOK-stugan. Dels så är det en liten central skog som många har glädje av, men framförallt så ser vi den skogen som en mycket lämplig ”skolskog”.

Vimmerby borde ge utomhuspedagogiken en injektion och där skulle detta naturområde vara mycket lämpligt.Vi tycker också att det skulle vara intressant att titta närmare på VOK:s förslag att placera en ny förskola sydväst om VOK-skogen, mitt emot deras parkering. Från majoritetens sida så har man förkastat förslaget med motiveringen att området är ”vattensjukt”.

Vi har varit där och gått runt i området och det kan ju nu vara så att det bara är torrt för att vi har haft ett par torra år men utifrån våra lekmannaögon så kan vi inte se att det skulle vara omöjligt eller ens särskilt svårt att bebygga denna mark antingen med en förskola om det går att lösa snabbt nog eller med något annat för Vimmerbys utveckling.

Vi kommer därför från vår sida att föra fram i de politiska rummen att en markundersökning snarast bör inledas och därefter om möjligt en planprocess.

Magnus Danlid (C)

Rein Soovik (C)