• / Nyheter
  • / Centerpartiet och Kristdemokraterna: VOKs förslag måste utredas!

Centerpartiet och Kristdemokraterna: VOKs förslag måste utredas!

Vimmerby kommun arbetar nu med att ta fram en social lokal utvecklingsstrategi som bland annat bygger på att skapa tillit och förtroende för kommunens arbete och en utökad medborgardialog. Då krävs det att kommunens företrädare har stora öron och tar till sig konstruktiva förslag från föreningar, företag och medborgare. Sedan är det naturligtvis så att allas intressen inte alltid kan tillgodoses.

Centerpartiet och Kristdemokraterna har diskuterat lokaliseringen av förskolor och anser att VOKs förslag att placera en förskola i korsningen mellan Snokebovägen och Astrid Lindgrens gata ska utredas.

Om utredningen finner att marken är byggbar så bör det ges ett uppdrag att igångsätta en detaljplaneprocess för det området.

Kommunen har stora behov av detaljplanelagda områden för olika ändamål och denna mark kan vara intressant för en exploatering.

Två förskolor på olika platser i tätorten vore att föredra framför en stor förskola utifrån kvalitet och flexibilitet. Stordriftsförskolor hör inte hemma i det Vimmerby som vi vill bygga.

Ingela Nilsson Nachtweij (C),
gruppledare för Centerpartiet i Vimmerby

Ola Gustafsson (KD)
gruppledare för Kristdemokraterna i Vimmerby