Centerpartiet positiva till förslaget till rambudget

Centerpartiet i Vimmerby ställer sig bakom Moderaternas och Socialdemokraternas förslag på ramar för budgetåret 2018. Vi tycker att det är bra med en budget som lägger fokus på kommunens kärnverksamhet dvs. skola och omsorg.

Men även om det är en budget med utökade ramar så är det viktigt att poängtera att nämnderna har ett digert arbete framför sig med att rymma verksamheterna inom dessa ramar. Utan fortlöpande effektiviseringsarbete så är det helt enkelt inte möjligt att leverera varken vad kommunen vill eller är skyldig sina invånare.

Vi ställer oss också bakom ramen för investeringsbudget men skiljer oss gentemot Socialdemokraterna och Moderaterna framförallt genom att vi inte tror på en helt ny skola i Vimmerby i närtid. Vi har helt enkelt inte råd att kasta bort en byggnad som byggdes om och till för bara 25-talet år sedan. En rimlig livslängd borde snarare vara åtminstone 50 år och vi vill därför skjuta till investeringsmedel för det uppdämda underhållsbehov som finns på AL-skolan.

Ingela Nilsson Nachtweij

Erik Paulsson