Vinster i välfärden

Centerpartiet vill att välfärden ska bygga på valfrihet med många olika aktörer, offentliga och privata, som tillsammans bygger en vård, skola och omsorg med hög kvalitét.

Det offentliga ska ställa krav och göra uppföljning så att institutioner - oavsett dr är offentliga el privata - som levererar vård och utbildning gör det med hög kvalitét och med brukarens bästa för ögonen.

Reglering av hur kvalitetskrav formuleras och hur uppföljning sker bör staten ta hand om så att offentliga medel verkligen går till det som skattemedel är avsett för.


Ingela Nilsson Nachtweij (C)
Gruppledare Centerpartiet i Vimmerby