• / Nyheter
  • / Svar till Helen Nilsson om klimatarbetet

Svar till Helen Nilsson om klimatarbetet

Helen Nilsson uttrycker att klimatarbetet är viktigt och beskriver att Vimmerby inte är bäst i klassen. Det instämmer Centerpartiet i men vill också lyfta att alla kommunens partier kunde göra mycket mer tillsammans.

Exempel på miljöförbättringar som ändock har gjorts, delvis genom C-initiativ är att Vimmerby Energi och miljö AB under ledning av ordförande Kenneth Karlsson (C) tog beslut att bygga det biobränsleeldade kraftvärmeverket . Vimarhem har under ledning av Tomas Holgersson (C) bytt alla fossilbränsleeldade pannor till fjärrvärme eller värmepumpar och investerat i solpaneler och energieffektivisering. Centerpartiet har också verkat för att behålla Resecentrum vilket inneburit att det där nu har installlerats fjärrvärme. Alltså har bra saker gjorts för klimatet och i de satsningarna känner vi att C har bidragit på ett konstruktivt sätt. Det finns dock mycket att göra där C har lagt förslag och vill fortsätta att göra det. Kommunens fordonspark är en av Sveriges miljömässigt sämsta i dagsläget. Det finns många kommuner som gjort stora satsningar och gått före och både skapat infrastruktur och köpt miljöbilar. Både biogassatsningar och satsningar på laddstolpar vore önskvärda. Pelarne skolas och Djursdala skolas oljepannor behöver också bytas ut och trots att kommunen kan söka och erhålla stöd från Boverket och kan dra momsen har det varit svårt att nå enighet om att göra dessa investeringar.

Vi måste fortsätta arbetet med en kemikaliefri miljö som både C och KD skrivit motioner om och som ansågs besvarade då kommunen redan arbetar med denna fråga. Men det finns mer att göra även på detta område.

Vi måste också tillsammans bygga fler bostäder så att de som vill leva och verka i Vimmerby kommun ska slippa pendla långa sträckor. Transporter är en av de mest klimatpåverkande faktorerna som vi måste åtgärda på ett konstruktivt sätt.

Arbetet med en social lokal utvecklingsstrategi (SLUS) är en viktig pusselbit i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete.

Det finns som sagt mycket mer att göra för klimatet och det vore så bra om Vimmerby kommun under ledorden ansvar, mod och fantasi tog nya djärva grepp kring dessa frågor. Centerpartiet är beredda att göra det och vi såg gärna en bred dialog mellan partierna. Vi vill också skapa en dialog med medborgare och olika intresseorganisationer i kommunen som säkert kan bidra med kunskap och goda idéer.

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i VImmerby kommun