• / Nyheter
  • / Jag vill ta rygg på Anders Åkesson och göra honom sällskap till Sveriges Riksdag

Jag vill ta rygg på Anders Åkesson och göra honom sällskap till Sveriges Riksdag

Med stor eftertänksamhet och ödmjukhet har jag nu beslutat och gett besked att jag kandiderar till Sveriges Riksdag och vill göra sällskap med Anders Åkesson och företräda Kalmar län på nationell nivå.

Det känns naturligt för mig att säga ja till en riksdagsnominering och målet för länet är att vi ska vara minst 2 som företräder länets närodlade politik i riksdagen. Jag kommer att fortsätta arbeta för Vimmerby kommun och samtidigt Kalmar läns bästa där mitt fokus är norra länets förutsättningar. Mina profilfrågor är landsbygdsfrågor, hållbarhetsfrågor samt skola och utbildning. Det är barn- och ungdomsperspektivet som är grunden för vårt samhällsbygge och dessa tre fokusområden är avgörande för barn och ungas möjligheter i vår del av världen.

Centerpartiet genomför nu sin stora medlemsomröstning i Kalmar län och jag kommer att kandidera både på riksdagslistan och kommunlistan. Medlemmarna och nomineringskomitterna avgör vilka som ska toppa listorna och jag ber nu om medlemmarnas förtroende för mig som riksdagskandidat i Kalmar län. Centerpartiet i Vimmerby har under mitt gruppledarskap byggts mycket starkt där vi har en stor och värdefull valvinst i folkomröstningen 2015 om landsbygdsskolorna i ryggen. Vi har nu 33 namn på vår nomineringslista i kommunen och det är nästan en fördubbling jämfört med förra valet. Det finns ett stort intresse och engagemang för att bygga hela Vimmerby kommun ännu mer attraktiv. Potentialen och möjligheterna är stora och där måste vi även samverka mellan kommun, region och riks för att optimera våra utvecklingsmöjligheter. Samverkan med näringsliv och föreningsliv ser jag också som en förutsättning för vårt län.

Centerpartiet i Vimmerby har inte haft någon riksdagskandidat sedan Gunnar Ericsson på NÄS företrädde Bondeförbundet, sedermera Centerpartiet 1946-1956. Läs mer om Gunnar här https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Ericsson_(centerpolitiker). Därför känns det naturligt och viktigt för mig att ge järnet för att Vimmerby kommun och vår närodlade politik återigen ska ha en representant i Sveriges Riksdag. Och varför inte en kvinna denna gång? Jag är tacksam för det stöd som jag hittills fått när jag nu kommunicerar mitt beslut om riksdagskandidaturen.

Jag är taggad och ser fram emot att få bidra ännu mer för att göra skillnad och företräda Kalmar län i riksdagen med min bas i min kära hemkommun Vimmerby. Medlemmarna avgör nu och därefter väljarna. Full fart framåt!

Ingela Nilsson Nachtweij (C)