Inga hinder för prao

Elever, företagare och Vimmerbybor vill alla ha PRAO. Nu finns chansen att kommunfullmäktige kan ge ett tydligt besked i höst. Kristdemokraterna har skrivit en motion om att återinföra PRAO och vi i Centerpartiet ställer oss givetvis bakom den motionen på samma sätt som vi ställde oss bakom Socialdemokraternas motion om PRAO som de lämnade in före valet och som de själva tillsammans med Moderaterna röstade ner efter valet.

Nu arbetar regeringen och Skolverket fram riktlinjer för att införa en obligatorisk PRAO och då känns det logiskt att vi i kommunfullmäktige bejakar PRAO i Vimmerby.

En NY PRAO där elever och personal är mer delaktiga tillsammans med handledarna på arbetsplatserna. Mönsterås har en bra modell som vi kan inspireras av.


Tänk så bra det skulle vara om vi kom överens om den linjen i kommunfullmäktige och kunde ge ett tydligt besked om att återinföra PRAO så att vi rustar våra ungdomar inför arbetslivet tillsammans med det entreprenöriella lärandet.


Peter Karlsson

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby