• / Nyheter
  • / Öppet brev till Anna Ekström (s) och Gustaf Fridolin (Mp)

Öppet brev till Anna Ekström (s) och Gustaf Fridolin (Mp)

Nu är höstterminen i full gång och lärare, skolpersonal och elever arbetar målinriktat för att skapa förutsättningar för vårt gemensamma samhällsbygge. Jag vill passa på att lyfta några synpunkter och förslag på gymnasieskolans område, som skulle kunna förbättra det arbetet.               

Kopplingen mellan arbetslivet och gymnasieutbildningen måste stärkas på alla plan och inom alla program. Därför föreslår jag att det införs ett obligatorisk arbetsplatsförlagt lärande (APL) på alla de studieförberedande programmen i gymnasieskolan, vilket redan finns i studieplanen på de yrkesförberedande programmen. Samhället förväntar sig att alla ungdomar på sikt ska bli anställningsbara och produktiva samhällsmedborgare.

Då är det lika viktigt för dem som läser ett studieförberedande program som för dem som läser ett yrkesförberedande program att få tillgång till några veckors lärande på en arbetsplats med professionell handledning under gymnasieutbildningen. Om man inte sommarjobbat och om man bor i en kommun som inte erbjuder PRAO på grundskolan så finns en risk att en 19-åring som tar studenten på ett studieförberedande program aldrig haft en direktkontakt med en arbetsplats.

Vore det inte rimligt att alla gymnasielever får APL under sin utbildning? En annan fråga som vi måste lyfta är hur vi ska öka attraktionskraften för de yrkesförberedande gymnasieprogrammen. Enligt en studie behöver 55% av våra ungdomar utbilda sig på yrkesprogram för att vi ska klara kompetensförsörjningen av barnskötare, byggarbetare, frisörer, vårdpersonal, elektriker, rörmokare, djurskötare, maskinförare, skogsarbetare, kockar, hotellpersonal med mera.

2016 var det knappt hälften av behovet som sökte yrkesprogram. Det innebär att vi utbildar ungdomar i studieförberedande program, ungdomar som sedan kommer att arbeta inom något av de yrken jag nyss räknade upp. Men helt utan gymnasial yrkesutbildning. Så kan vi väl inte bygga vårt utbildningssystem och samhälle? Vi behöver stärka möjligheter till att arbeta som lärling för de som hellre går det än delta i ett traditionellt yrkesprogram på gymnasiet.

Hur ska du, Anna Ekström, som Sveriges gymnasie- och kunskapslyftminister göra så att vårt utbildningssystem på sikt ska matcha vår arbetsmarknad mer effektivt. Ser du ett behov av APL på alla programmen?

Hur ska du, Gustaf Fridolin, som utbildningsminister, göra för att uppvärdera yrkesprogrammen och lyfta lärlingsmöjligheten?

Ingela Nilsson Nachtweij (C)