Låt oss tala om att urbanisering och centralisering inte är en naturlag

Vi klagar ofta över att vi inte får tillräckliga resurser till Vimmerby jämfört med andra delar av landet. Konstigt nog agerar vi likadant lokalt.

I dagarna uttryckte ledande politiker i Vimmerby besvikelse över att Linköping drar sig ur infrastrukturkansliet som bland annat jobbar med frågan om Stångådalsbanan. På samma sätt uttrycker vi besvikelse över att investeringar från staten uteblir för infrastruktursatsningar i vår del av landet. Vi klagar också över att Arbetsförmedling, Försäkringskassan och andra viktiga servicefunktioner flyttas.

Med all rätt, men Vimmerby kommun är inte trovärdig då den politiska ledningen i många år nu verkat för samma sak genom en önskan att koncentrera resurserna till tätorten och att minska på utbudet och servicen för invånarna på landsbygden. Med vilken kraft kan vi då argumentera för motsatsen på regional och nationell nivå? Eller för att länet eller kommunen är förfördelad vad gäller fördelning av resurser och investeringar?

Det är inte heller särskilt framgångsrikt att hävda att centralisering och urbanisering är en given naturlag och att kommuner eller invånare i landsbygd helt enkelt får acceptera sämre resurser.

Vi borde göra tvärtom och öka dialogen och samverkan

Centerpartiet skulle vilja att en landsbygdskommun, med de goda förutsättningar Vimmerby kommun har, visade på ett annat sätt att tänka och verkade för att hela kommunen inkluderas i utvecklingsambitionerna. Det är dessutom helt nödvändigt att göra det i dialog med andra partier och tillsammans med våra invånare och vårt förenings- och näringsliv. I såväl tätort som landsbygd.

Låt oss därför tala om att urbanisering och centralisering inte är en naturlag!

Jacob Käll (C)

Ingela Nilsson Nachtweij (C)