• / Nyheter
  • / Dennis, Ingela och Leif på Centerpartiets riksstämma i Malmö

Dennis, Ingela och Leif på Centerpartiets riksstämma i Malmö

Foto: Ingela Nilsson Nachtweij

Centerpartister från Vimmerby är ombud på partistämman i Malmö 28 september-1 oktober. Där samlas 520 ombud från hela landet och 600 motioner och 4 politiska program ska hanteras av stämman. Läs mer om stämman här : https://www.centerpartiet.se/kampanjer/centerpartiets-partistamma-2017.html

Centerpartiet skickar tre ombud från Vimmerby, Dennis Lindström företräder kretsen. Ingela Nilsson Nachtweij och Leif Larsson företräder distriktet Kalmar län som är ett av landets största centerdistrikt.

De deltog i ombudsmannaträffen med 30-talet personer från länet som åker till Malmö. En större polisnärvaro i kommunerna är en fråga som centerdistriktet i Kalmar län kommer att föreslå eftersom vi ser att den nya polisorganisationen inte har gett den polisnärvaro som vi ser ett behov av.
- Det är tydligt att avsaknaden av polisnärvaro är ett av de största problemen kommunen har idag, lösningförslagen är många och det är vår chans att framföra att en lösning måste till omedelbart, säger Dennis Lindström. Dennis Lindström kommer att delta i kommitten som hanterar skatter men kommer även att bevaka Lars Sandberg och Stihna Ewertsson Johansson motion om hur man kan förbättra landsbygdskommuners möjligheter att bygga bostäder via sina allmännyttiga bostadsbolag.

Ingela Nilsson Nachtweij är med i kommitten Miljöansvar och Grön tillväxt som är ett av de fyra programmen som stämman ska behandla. Ingela kommer att bevaka Nybrokretsens yrkande kring marksnål projektering och rimlig ersättning för markintrång vid storskalig och småskalig utbyggnad av elnätet.
- Jag kommer också att yrka att Centerpartiet verkar för att arbetsplatsförlagt lärande införs på alla gymnasieprogram även de studieförberedande, säger Ingela Nilsson Nachtweij.