• / Nyheter
  • / RAPPORT FRÅN CENTERSTÄMMAN SEPTEMBER 2017 (Malmö)

RAPPORT FRÅN CENTERSTÄMMAN SEPTEMBER 2017 (Malmö)

Dennis Lindström, Leif Larsson och Ingela Nilsson Nachtweij företrädde Centerpartiet i Vimmerby och i Kalmar län som ombud på den fyra dagar långa riksstämman i Malmö som avslutades igår. Stämman inleddes med ett kraftfullt tal av en av Sveriges populäraste partiledare Annie Lööf. Landsbygdsfrågorna, miljöfrågorna och småföretagande var ständigt närvarande teman. Bland småföretagarfrågorna var förenklande av regler och orimliga skatteregler utmärkande. De tre stämmoombuden från Vimmerby är mycket nöjda efter fyra intensiva dagar i Malmö. Stämman har medfört att Centerpartiets politik har blivit ännu tydligare och med mer bredd. Vi är väldigt nöjda med stämman, det märks tydligt att opinionsläget för partiet ger oss en god plattform att nå framgångar i valet om ett år. De 24 ombuden från Kalmar län har gjort ett gott arbete.

Gällande utbyggnaden av högspänningsledningar beslutade riksstämman att överföringsledningar ska byggas med modern marksnål teknik med respekt för äganderätten. Det är klimatsmart att bygga markkabel så att man inte förstör produktiv skogsmark som fångar stora mängder koldioxid. Skälig ersättning ska betalas vid markintrång. Detta var en mycket stor seger för Centerpartiet i Kalmar län som lade den tilläggs-attsatsen om detta i ett av de fyra programmen som partiet nu går till val på.

Anders Johansson från Mönsterås ledde framgångsrikt frågan om att polis ska finnas regelbundet närvarande i alla Sveriges 290 kommuner. Det var också en seger för Kalmarbänken då Anders var den som yrkade på den formuleringen i programmet. 2016 samlade vi in 5000 namn för att få fler poliser i länet och nu följde vi upp den satsningen och vann gehör för vår politik på centerstämman. Kalmar län tillsammans med Dalarna drev den frågan i plenum och lyckades få hela stämman att bifalla.

Bostäder, ett hett ämne. Flera förslag framfördes, många tyvärr allt för kreativa för att fungera. Vi kan förvänta oss ett lite genombrott i vecka 40. Då kommer Ola Johansson som driver bostadsfrågor i riksdagen, lägga fram en ny riksdagsmotion. Denna motion kommer innefatta vad vi i Vimmerby skickade med genom Lars Sandbergs motion om Allbolagen.

Under bostadskommittén där Vimmerby deltog, reserverade vi oss tillsammans med Högsby och Sunne och tog strid för att kommunerna själva ska få bestämma över strandskyddet. Vi vann tillslut denna strid genom omröstning i plenum. Motivering för detta är decentralisering, hopp om snabbare och mer flexibel hantering. Vi i kommunerna kan våra stränder, deras möjligheter och skyddsbehov bäst själva. Mer praktiskt hoppas vi det ska förbättra möjligheterna att eventuellt bygga strandnära i Vimmerby om Svenska Kyrkans förvaltningsnämnd fortsätter att blockera bostadsbyggandet norr om Vimmerby vid Astrid Lindgrens gata.

Gällande skolan drog Ingela Nachtweij Nilsson kampen för praktik på alla gymnasieprogram till plenum. Där förlorade vi omröstningen med liten marginal. Den och andra utbildningsfrågor kommer vi att fortsätta driva. I programmet som antogs finns flera mycket bra reformer av både förskola, grundskolan och gymnasieskolan. Vi stöttade exempelvis ett förslag om att införa obligatorisk utbildning av hur det är att arbeta på mindre skolor i B-form inom lärarutbildningen. Bättre lärlingsprogram på gymnasieskolan och fler möjligheter att byta karriär från teoretisk inriktning till hantverksyrke och tvärtom föreslog Halland vilket vi i Kalmar och till slut hela stämman stöttade.

Förbud mot religösa friskolor orsakade en lång debatt som drevs på både ideologiskt- och praktisk nivå. Centerpartiet valde att inte verka för ett förbud.

En annan fråga som har varit stor här på stämman är infrastrukturen. Annie Lööf krävde i sitt inledningstal ett "järnvägslyft", med 4 nya miljarder, varav 1,5 miljarder till de regionala järnvägarna. Bygg höghastighetsbana, med 320 km per timme som ambition, med särskild finansiering enligt OPS, offentlig, privat samverkan.

Vi föreslog även att Centerpartiet kräver en obligatorisk inblandning av bio-drivmedel i dieseldrivna och ännu ej elektrifierade tåg.

Centerpartiet tar kampen tillsammans med de som drabbats av nuvarande regeringens besparingar inom LSS. Funktionshindrade ska inte tvingas till vända sig till de kommunala socialnämnderna. Funktionshindrade har samma rätt till ett bra liv som alla andra.

Nu tar arbetet vid med att förverkliga den närodlade politiken som stämman beslutat om, i praktisk politik på hemmaplan.

Dennis Lindström
Leif Larsson
Ingela Nilsson Nachtweij

Centerpartiet