Förskoleplatser och Djursdala

I en insändare från Djursdala samhällsförening kan vi läsa att man efter en enkel fråga till förskolechefen får svaret att 10 barn står i kö till förskolan.

Man kan då tycka att det är mycket märkligt att BUN:s ordförande påstår att det inte finns några barn som söker plats på förskolan i Djursdala.

Centerpartiet och Djursdala Föräldraförening har tidigare lagt fram ett förslag hur man kan skapa en till avdelning inne i skolan, detta till en kostnad på under en miljon kronor.

Ställer man den kostnaden mot en paviljong inne i Vimmerby som det krävs för dessa tio barn är det dessutom en ren förtjänst att bygga om skolan i Djursdala.

Motståndet till denna tanke är mycket svårt att förstå då majoriteten har framfört att man vill bygga ytterligare en förskola med tio avdelningar för att få plats med alla barn.

Lars Sandberg (C)