• / Nyheter
  • / Marknadsföring av kommunens högsta beslutande församlings sammanträden

Marknadsföring av kommunens högsta beslutande församlings sammanträden

Det var bättre förr...

Men på de allra flesta sätt är det mycket bättre i den lokala demokratin än vad det varit på länge.

En sak som jag dock skulle vilja lyfta är att vi berättar mer om vad som diskuteras och beslutas i kommunens högsta beslutande organ och att vi reformerar arbetet i kommunfullmäktige.

Dessa tre steg är en början på det reformarbetet som Leif Carlsson och Leif Larsson tillsammans med Therese Jigsved påbörjade efter valet 2010.

Steg 1. Skriv i annonsen inför kommunfullmäktigemöten om de viktigaste ärendena som ska avgöras. Annonsera även fortsättningsvis i papperstidningen men komplettera med digitala annonser och på sociala media. Annars når vi inte dem som inte har papperstidningen Den 27 november är det budgetfullmäktige och i annonsen i dagens tidning står det att allmänheten ges möjlighet att ställa frågor. Inget om vilka ärenden som ska avgöras. Budgeten ska antas, information om förslaget till politisk organisation för nästa mandatperiod mm är frågor som ska avhandlas. Vi måste bli bättre på denna medborgardialog och här ser jag ett område där vi behöver förbättra demokratiarbetet och kommunikationen med medborgarna.

Steg 2. Websänd kommunfullmäktiges sammanträden. Detta har jag skrivit en motion om men fick avslag med motiveringen att det krävs textning av webbsändningen och det är för dyrt och besvärligt. Många andra kommuner har webbsändning där man i efterhand kan gå in och lyssna på debatten kring ett visst ärende. Det vore bra för demokratin. Googlar man webbsändning av kommunfullmäktige får man hundratals träffar: Västervik och Värmdö är två exempel:

https://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktiges-handlingar-protokoll/Webbsandning-av-fullmaktiges-moten/

http://varmdo.webbtv-kf.se/?20171025

Steg 3. Voteringstavla under sammanträdena. Nu har vi infört digital teknik för alla handlingar. Då är nästa steg att införa digitala omröstningar och upprop inte långt borta. Det borde göras omgående enligt mig med enkel ny digital teknik. Omröstningar med upprop är omodernt idag. Det finns beslut om inköp av voteringstavla. Vad är det som fördröjer det inköpet?

Varmt välkomna till kommunfullmäktiges budgetsammanträden den 27 november kl. 15.

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby