• / Nyheter
  • / Dubbel markanvisning och tävling

Dubbel markanvisning och tävling

Vi har flera centrala tomter som skulle kunna bebyggas genom att kommunen utlyser markanvisningstävlingar. Entreprenörer får då erbjudande att beskriva översiktligt vad de avser att bygga på anvisad tomt. Sen får kommunen välja bland inkomna anbud utifrån vad som är bäst för området. Både bostäder och privata vård- och äldreboenden skulle kunna byggas centralt genom markanvisningstävlingar, tänker vi.

Dubbel markanvisning innebär att den som får rätten att bygga på en central tomt också ska bygga något på en mindre attraktiv plats, i utkanten av tätorten eller i en kransort.

https://www.vf.se/nyheter/karlstad/karlstad-testar-dubbel-markanvisning/

T.ex. Karlstad och Varberg har gjort dubbla markanvisningar i samband med att centrala tomter har exploaterats för bostäder. Tänk om vi skulle kunna göra liknande processer i Vimmerby, med vårt goda varumärke. Vi behöver resonera och bjuda in till en breda diskussioner om hur, var och vad vi ska bygga i vår fina kommun framöver.

Kommunen med politiker och tjänstemän i samverkan måste bli bättre på affärsmässighet vid exploateringar och det finns goda exempel på hur andra jobbar för att optimera och effektivisera kommunens användning av resurser vid "samhällsbygget". Vi behöver inte uppfinna hjulet själva.

Vi i Centerpartiet vill ha konkurrensutsättning för att marknaden ska leverera nytta för våra medborgare. Vi behöver använda metoder som skapar förutsättningar för att diskutera flera alternativ för exploateringar i kommunen.

Tillsammans bygger vi bostäder i Vimmerby och får fart på flyttkedjorna och den lokala bostadsmarknaden.

Ingela Nilsson Nachtweij

Erik Paulsson
Centerpartiet i Vimmerby