• / Nyheter
  • / Socialdemokraterna lyssnar inte - inför länsfärdtjänst!

Socialdemokraterna lyssnar inte - inför länsfärdtjänst!

Landstingsfullmäktige genomförde sitt budgetmöte i förra veckan. Många frågor diskuterades där Centerpartiet och alliansen gemensamt la fram ett 50-tal förbättringsidéer inom många områden. Samtliga utom två yrkade Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet som är i majoritet avslag på. Jag beklagar den rödgröna landstingsmajoritetens oförmåga att lyssna på bra förslag. Vi inledde landstingsmötet med att behandla ett medborgarförslag som syftade till att underlätta färdtjänståkande i annat län.

Vi i Centerpartiet och alliansen lyssnade på förslagsställarens berättelse om hennes vardag och instämmer i att resandet måste underlättas för de som har särskilda behov. Vi anser att införande av länsfärdtjänst i hela Kalmar län vore en självklarhet. Det är absolut inte rimligt att en person som inte kan nyttja den allmänna kollektivtrafiken p g a sitt funktionshinder måste ha beställt sin resa vid jul- och nyårshelgen senast den 1 december, alltså förra fredagen. Om man t ex ska resa mellan olika kommuner och då mer än 4 mil från sin bostadskommungräns då riksfärdtjänst måste beställas enligt Kalmar läns regelverk.

Hur många människor i Kalmar län har i detalj planerat alla sin resor vid jul och nyår? Nästa år kommer ett antal av landstingets skattemiljoner att gå till att subventionera 65-plussares kollektivtrafikåkande vissa tider på dygnet. Denna satsning kan dock många som har ett funktionshinder som innebär att man inte kan ta sig upp på en buss eller tåg inte ha nytta av. Många länsinvånare bor dessutom inte med promenadavstånd till en hållplats, eller så ska man till en plats som ligger långt ifrån en hållplats vilket kan omöjliggöra en resa för funktionshindrade inför de kommande helgdagarna.

Helen Nilsson sa på landstingsfullmäktige att socialdemokraterna har stora öron! Inget kan vara mer fel då hon och socialdemokraterna röstar nej till förslag som skulle f'örbättra och underlätta vardagen för många länsinvånare med funktionshinder om det funnits länsfärdtjänst.

I Vimmerby röstade invånarna för några år sedan i en folkomröstning att lägga ner låg- och mellanstadieskolor och istället låta elever resa till större skolor. Socialdemokraterna drev nedläggningslinjen hårt. 87% röstade i Vimmerby emot socialdemokraternas nedläggningslinje. Ja, om någon frågar mig så tycker inte jag att socialdemokraternas starkaste egenskap är att lyssna på invånarna i Vimmerby och i Kalmar län.

Magnus Danlid
Landstingsledamot ( c )