Lyssna och inför länsfärdtjänst!

Helen Nilsson och socialdemokraterna svarade på mitt inlägg gällande införande av länsfärdtjänst vilket jag givetvis tackar för. I svaret kunde vi läsa att socialdemokraterna själva tycker de är ett lyssnande och lyhört parti. Mycket fungerar bra i Kalmar län men mycket behöver också utvecklas.

Och det är just det som är socialdemokraternas problem, att de lyssnar på Kalmar läns goda resultat inom olika områden men är betydligt mindre intresserade av att diskutera problemområden i landstingsfullmäktige. De goda resultaten berättar landstingsrådet Anders Henriksson ofta och gärna om, medan de sämre talas mindre eller inte alls om. Det är minst lika viktigt att prata om verksamheter som visar sämre resultat och som kan utvecklas.

Vi kunde förra veckan i länsmedia ta del av några synpunkter på landstingets verksamhet, bl a tågtrafikens bristande punktlighet och inställda avgångar. I onsdags drabbades resande och patienter på Tjustbanan av inställda tåg och där inte heller någon ersättningsbuss kom p g a att de ansvariga inte fick tag i någon chaufför. Samma dag ställdes ytterligare tre tågavgångar in på den sträckan men där utgår jag från att ersättningsbuss ordnandes.

Är det så här socialdemokraterna tycker de äldre, funktionshindrade och patienter ska behandlas som väljer att åka kollektivt? Detta är dessutom ingen engångsföreteelse då jag själv har varit i samma situation ett antal gånger då jag rest i Kalmar län. Jag har påtalat dessa brister i kollektivtrafiken sedan augusti 2008 i landstingsfullmäktige och ännu verkar inga resultat ske.

Helen nämner även vårdfrågor i sitt svar och det är viktiga frågor. Jag skulle gärna kommentera dessa utifrån min position som Patientnämndens vice ordförande och ja lovar återkomma angående vårdens förbättringsarbete, men avstår nu då detta inlägg skulle bli väl långt.

Du Helen, tillsammans med övriga socialdemokrater röstade nej för införande av länsfärdtjänst den 29 november. Kalmar läns regler innebär att färdtjänstresande måste beställa riksfärdtjänst om man ska åka längre bort än 4 mil från sin kommungräns.

Jag tycker det är rimligt att funktionshindrade ska kunna åka till sina nära och kära vid jul och nyår över kommungränser även om de inte redan har beställt sin resa redan i november. Detta försvåras p g a Kalmar läns färdtjänstregler. Det är dock två veckor kvar till jul och tre till nyår. Lyssna på många färdtjänstresande och inför länsfärdtjänst i Kalmar län!

Magnus Danlid (c)
Landstingsledamot