• / Nyheter
  • / Centerpartiet vill utveckla skolan i hela Vimmerby kommun

Centerpartiet vill utveckla skolan i hela Vimmerby kommun

Barnen är vår framtid och förskolan och skolans verksamhet är grunden för vår utveckling. Därför vill vi här ge några förslag för att utveckla skolan i Vimmerby.

1. Alla nio skolenheter i vår kommun ska ha likvärdiga resurser vad gäller elevstöd och specialundervisning. Det är en jämlikhetsfråga för oss i Centerpartiet. Oavsett var ens föräldrar väljer att bo så ska barnen ha rätt till samma lärande och stöd.

2. Vi vill marknadsföra det fria skolvalet mera och profilera alla nio skolenheter. Tuna har redan satsat på att eleverna tränas i framträdande på olika sätt och där genomförs fina shower med mycket teater, sång och musik i samverkan med föräldraföreningen TUFF. De har också växthus som föräldrar och elever sköter på sommarlovet.

Djursdala har sin fina skolmiljö och det finns säkert flera exempel på profilering kopplat till personalens intressen och kompetens på de olika enheterna. Låt alla i skolan få utvecklas och uppmuntras till skolutveckling för barnens bästa.

3. Vi vill att föräldrar och barn besöker förskolor/ skolor inför sitt val av förskola/skola och verkligen aktivt väljer förskola/ skola för barnets bästa. Det kan leda till en jämnare geografisk fördelning av eleverna. En bra dialog och samverkan mellan skola och föräldrar är grunden för en bra skola, tycker vi.

4. Vi vill ha PRAO som utformas i dialog med eleverna och arbetsplatserna. Vi vill ha praktik på alla gymnasieprogram. Vi vill också satsa mer på lärlingsprogrammet på gymnasiet.

5. Vi vill öka samverkan mellan studievägledningsresurserna och elevstödet för högstadie och gymnasium för att hjälpa eleverna mer effektivt i sina framtidsval vad gäller exempelvis språkval, praktikval och gymnasieval.

6. Vi vill ha bra skolskjutsar och säkra gångvägar till alla skolor som ger barnen de bästa förutsättningarna för ett bra lärande och trygghet när barnen tar sig till skolan.

Tillsammans vill vi bygga Sveriges bästa landsbygdskommun.

Peter Karlsson

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby