• / Nyheter
  • / Till Kalmar läns trafikstyrelse 3 nya tågstationer i Kalmar län

Till Kalmar läns trafikstyrelse
3 nya tågstationer i Kalmar län

Då jag pendlat med kollektivtrafik mellan orter och tågstationer i Kalmar län så har jag uppmärksammat att många resande tvingas åka långa sträckor för att komma till sin närmaste tåghållplats. Det är viktigt att Kustpilen ses som ett långfärdsalternativ vilket innebär kortare restider. En upprustning av spåret och en minskning av obevakade övergångar skulle minska restiden avsevärt. Det finns sträckor som de resande upplever att tåget kör mycket långsamt.

Utmed Tjustbanan stannar tåget vi flera platser i samma kommun liksom utmed Kustpilen i Östergötlands två kommuner. I Kalmar län finns en policy att tåget ska stanna endast på ett ställe per kommun med undantag för Högsby där tåget byter riktning i Berga samt ansluter till Oskarshamn. I Vimmerby finns även ett stopp vid Astrid Lindgrens värld under högsäsong.

Jag föreslår Trafikstyrelsen besluta utöka med tre tågstopp i Kalmar län vid nästa tidtabellsskifte.

Då en tågresa mellan Kalmar och Linköping tar 3 timmar så kan inte 5 minuter x 3 vara avgörande för restiden. Dessutom vet vi som pendlar med Kustpilen att tåget står vid vissa stationer för att vänta in aktuell tidtabell och på mötande tåg. Jag är säker på att tre extra tågstopp inte skulle förändra start och sluttid alls, eller i vart fall inte många minuter.

Gällande Kustpilen så finns det sträckor i tre kommuner i länet som har ett påstigningsavstånd på ca: 40 km. Nämligen i Kalmar, Hultsfred och Vimmerby kommuner.

Jag föreslår att följande tre nya tågstopp inrättas:

Kalmar kommun: Rockneby. Nuvarande avstånd, 41 km. (Kalmar-Blomstermåla). Nytt avstånd skulle bli 21 km. till Kalmar och 23 km. till Blomstermåla. Jag är övertygad om att många resande i de norra delarna av Kalmar kommun skulle uppskatta en tåghållplats i Rockneby och därmed välja åka tåg i större utsträckning när det blir enklare. Många boende i Revsudden, Läckeby och Lindsdal skulle uppskatta en hållplats i Rockneby. Det är betydligt lättare och snabbare att ta sig till Rockneby och parkera sin bil vilket även skulle avlasta stadstrafiken och parkeringar i Kalmar centrum.

Hultsfreds kommun: Målilla. Nuvarande avstånd, 39 km. (Hultsfred-Berga). Nytt avstånd skulle bli 28 km. till Berga och 13 km. till Hultsfred. Avståndet skulle minska avsevärt för boende i Virserum, Mörlunda och Järnforsen.

Vimmerby kommun: Gullringen. Nuvarande avstånd, 41 km. (Vimmerby-Kisa). Nytt avstånd skulle bli 21 km. till Vimmerby och 25 km. till Kisa. Bo Kloks husfabrik som ingår i Ikea-/Skanskakoncernen har beslutat satsa 250 miljoner kr. i Gullringen vilket även innebär nyanställningar på ytterligare 50 personer. Dessutom så skulle ett tågstopp I Gullringen underlätta resande från Södra Vi med omnejd som ska mot Linköping.

Vimmerby den 27 december 2017.

Magnus Danlid
Centerpartiet