Fortsatt skoldebatt kan gynna utvecklingen för hela kommunen – den kan höja kvalitén

En del politiker och tjänstemän beklagar den debatt som har förts kring skolor och förskolor. Och att den och folkomröstningen fått negativa konsekvenser för kvalité och situationen för elever i grundskolan och för barn i förskolan.

Vi menar från Centerpartiets sida menar att såväl diskussionen som folkomröstningen är friskhetstecken för demokratin. Och ett bevis på att väljarna kan framföra synpunkter även mellan valåren.

Något behöver definitivt göras kring strukturen för förskolor och skolor i hela vår kommun. De missnöjesyttringar som kommer allt starkare kring situationen i skolor och förskolor, med låg personaltäthet och ett ökat antal barn är ju inget nytt och borde inte vara helt oväntade. Med såväl ökat födelsetal som ökad inflyttning. Den situationen kan inte bero på att skolor och förskolor i landsbygden finns kvar. Tvärtom skulle ju den centralisering majoriteten eftersträvade förvärrat situationen.

Från Centerpartiets sida vill vi driva en politik som gör det möjligt att utveckla hela skol- och förskolestrukturen med enheter där folk bor och vill ha sina barn placerade. Flera och mindre enheter skapar också möjligheter till flexibilitet om elevantalet framöver skulle öka än mer eller minska igen.

Vi tror också på att vi nu skulle satsa på fortsatt kvalitetsutveckling i skolor och förskolor och gärna en sådan där personal, elever och föräldrar kan vara ännu mer delaktiga.

Socialdemokraterna och Moderaterna har nu med hjälp av en konsult påbörjat en utredning av barn- och utbildningens verksamhet bland annat för att få svar på hur kvalitet och effektivitet kan förbättras. Man kan kanske tycka att politiker och tjänstemän i kommunen själva kunde gjort denna utredning tidigare.

Vi från Centerpartiet välkomnar dock initiativet så att vi kan fortsätta arbeta för en skol- och förskoleutveckling som leder till att vi blir Sveriges bästa landsbygdskommun.

Peter Karlsson

Jacob Käll

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby