Skapa en politik för mindre orter

Det saknas en samlad nationell politik för mindre orter och landsbygder. Då får vi åtminstone skapa en lokalt!

Lotta Svensson skriver så här i sin intressanta bok Lämna eller stanna (som tar upp den stora utmaningen att fler unga flyttar än flyttar in i våra landsbygdskommuner) och där det också konstateras att unga i landsbygd känner sig mindre delaktiga i samhällsutvecklingen än unga i storstäderna:
"Bristen på en samlande nationell politik för mindre orter och landsbygder har medfört att de mindre kommunernas problematik sällan uppfattas och formuleras som nationella problem- det är därför upp till de mindre kommunerna att själva uppmärksamma dem. Och här ställs de små kommunerna inför ett dilemma: ska de påtala och ta itu med problematiken och riskera att ytterligare förstärka den mediala bilden av landsbygdens icke-moderna tillvaro, och därmed framstå som oattraktiva orter"

Vi påstår inte nu att Vimmerby kommun är icke-modernt och oattraktivt men vi delar utmaningen med andra landsbygder att unga känner sig mindre delaktiga. Vi som behöver fler delaktiga över huvud taget. Så låt oss skapa en politik och ett klimat där vi också vågar ta i de besvärliga utmaningarna. Bland annat bör vi skapa kontinuerlig dialog med dem det berör, det vill säga de unga som växer upp i vår kommun, men också med föräldrar, föreningsliv och skola.

Centerpartiet vill att Vimmerby blir landets bästa landsbygdskommun så nu får vi kavla upp ärmarna!

Jacob Käll
Centerpartiet i Vimmerby kommun