• / Nyheter
  • / Nytt år och ny budget

Nytt år och ny budget

I november antogs Vimmerby kommuns budget för 2018.

Centerpartiet föreslog 100 000 kronor mer i föreningsbidrag för att återställa sänkningarna av föreningsbidragen som gjordes år 2015. Föreningslivet är kittet som håller ihop samhället och skapar mötesplatser.

Moderaterna och Socialdemokraterna tog vårt förslag till sitt vilket vi är mycket glada för och passade också på att bredda utökningen till att gälla både kultur- och fritidsenheten.

För att det nu snarast ska bli verkstad och mer verksamhet i föreningarna och inom kulturen så krävs en snabb process för att fördela pengarna rättvist. Fokus på barn- och ungdomsverksamhet är vårt förslag.


Kultur- och fritidsförvaltningen måste snarast få ett uppdrag av kommunledningen att ta fram ett förslag på fördelning som kan erbjudas föreningarna och kulturlivet. Riktade insatser till kulturskolan skulle också vara intressant tycker vi.


Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi.

Kultur och föreningslivet är grunden för det. Det är närodlad politik för oss.

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby