• / Nyheter
  • / Satsa på högre utbildning i Vimmerby

Satsa på högre utbildning i Vimmerby

Många mindre kommuner i gles- och landsbygd har lägre utbildningsnivå än genomsnittet i Sverige. Ungdomar flyttar från de mindre orterna till storstäder för utbildning och arbete. Företagen upplever att det blir allt svårare att rekrytera arbetskraft och väljer i värsta fall att flytta sin verksamhet om de inte kan lyckas med kompetensförsörjningen på mindre orter. Det har varit den historiska utvecklingen för mindre orterna i Småland, men det behöver inte vara utvecklingen framåt.

Ny teknik och moderna utbildningsmodeller skapar helt nya förutsättningar även för mindre orter att kunna erbjuda attraktiva utbildningar och arbeten samtidigt som man även fortsättningsvis kan ge en svårslagen livsmiljö.

Det finns redan idag flera exempel både i Kalmar län och i övriga landet på hur högre utbildning kan vara en del av lösningen för att klara den lokala kompetensförsörjningen. Umeå universitet driver idag en decentraliserad läkarutbildning i Östersund, Sundsvall och Luleå. Studenterna läser där från sjätte termin och nästa fyra av fem studenter stannar kvar på dessa orter som AT-läkare. Det gör att sjukhusen tack vare den decentraliserade utbildningen lättare kan klara kompetensförsörjningen. En liknande modell med decentraliserad högskoleutbildning skulle kunna förbättra förutsättningarna för att rekrytera till exempel läkare och sjuksköterskor i Vimmerby Västervik.

En växande trend i världen är att universitet erbjuder gratis utbildningar på nätet som är tillgängliga i hela världen, i så väl New York som i Vimmerby. Oavsett var man bor kan ta del av utbildningar från framstående universitet som t.ex. Harvard eller Berkeley, helt gratis. Även svenska universitet och högskolor erbjuder distansutbildningar på nätet. Det skapar ännu bättre möjligheter för människor att bo var man vill, men ändå kunna ta del av högre utbildning.

För det livslånga lärandet spelar distansutbildningar en viktig roll. Det möjliggör för människor att flytta till eller bo kvar på mindre orter. Det krävs ett strategiskt arbete både nationellt och lokalt för att skapa bättre förutsättningar för högre utbildning med god kvalitét i hela landet. Digital teknik och decentraliserade utbildningar skapar nya möjligheter, men det kräver fungerande infrastruktur, ökat fokus på kvalitet och samverkan. Centerpartiet arbetar för det både i riksdagen och i Vimmerby.

Fredrik Christensson (C)
Riksdagsledamot, talesperson för högre utbildning och forskning

Ingela Nilsson Nachtweij (C)
Oppositionsråd, Vimmerby kommun, Riksdagskandidat Kalmar län