• / Nyheter
  • / Föreningslivet bör ges mer muskler

Föreningslivet bör ges mer muskler

I Vimmerby kommun har vi ett mycket stort antal föreningar tack vara alla de personer som ägnar sin fritid, sin kunskap och sitt engagemang för mångas väl. Om man översätter nationella siffror motsvarar det arbete som läggs ner i alla föreningar i Vimmerby kommun minst 600 heltidstjänster.

Kommunen stödjer till viss del föreningslivet med bidrag och subventioner av lokalhyror. En utredning som gjordes förra året visar på att det är idrottsföreningarna som tar del av den absolut största delen av kommunens stöd. Självklart är det bra att stödja idrott men utredningen visar samtidigt att kommunen saknar egentlig strategi för hur stöden på bästa sätt skulle gynna hela föreningslivet och samtidigt kan bidra till kommunens mål om en attraktiv kommun.

Centerpartiet skulle vilja att kommunen långt mer skulle lyfta och förstärka de värden föreningslivet bidrar till. Till ett rikare kultur- och fritidsutbud men också att man uppmärksammar och stöder det arbete i föreningslivet som stärker demokratin och utvecklingen av lokalsamhällena runt om i vår kommun. Föreningslivet efterlyser mer samverkan mellan kommunen och föreningarna, mer samverkan mellan föreningar och inte minst ett synligt och konkret engagemang från politikerna.

Att ta tillvara kraften i föreningslivet skulle kunna bli en fantastisk resurs i att utveckla kommunen som helhet. Centerpartiet, som har som vision att Vimmerby ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun, kommer aktivt att verka för att ge mer stöd och muskler till föreningslivet.

Jacob Käll
Centerpartiet i Vimmerby kommun