• / Nyheter
  • / Små företag ska ha STORA möjligheter

Små företag ska ha STORA möjligheter

Dennis Lindström och Ingela Nilsson Nachtweij

Vimmerbys näringsliv är grunden för vår välfärd. I de små företagen skapas fyra av fem arbetstillfällen. Därför måste vi arbeta ännu hårdare för att stötta det lokala näringslivet. Inte minst regelkrångel behöver minskas och myndigheters service behöver öka.

Många företag beskriver att det är problem med kompetensförsörjningen. Här finns en hel del åtgärder som vi kan göra tillsammans. Att utveckla lärlingsprogrammet på gymnasiet är en viktig pusselbit. Att arbeta för att få fler högskoleplatser kopplade till vår lokala arbetsmarknad är en annan. Inför inträdesjobb, som kombinerar jobb med utbildning. Dessa jobb ska ha en något lägre ingångslön under de första åren på jobbet för att ge plats för fler på arbetsmarknaden. Ta bort arbetsgivaravgiften de två första åren en person etablerar sig på arbetsmarknaden.

Men framförallt behöver vi se till att kommunen köper av lokala företag i så stor utsträckning som möjligt. Små företag ska ha stora möjligheter.

Det är närodlad politik för oss.

Ingela Nilsson Nachtweij

Dennis Lindström
Centerpartiet i Vimmerby