Klimatet kräver konkret handling NU!

Det räcker nu. Vi måste arbeta mycket mer fokuserat med miljö- och klimatfrågorna i Sverige, EU och världen.

Värmeböljan som drabbat stora delar av Europa har delvis sin orsak i klimatförändringarna och det är hög tid att kraftsamla för att komma tillrätta med orsakerna till negativ klimatpåverkan. Och jag vill mena att det går att ställa om men det kommer att krävas en hel del av oss alla. Lyssna gärna på min gamla kursare från Ultuna som är klimatforskare i Berlin nu. Johan Rockström. Hans sommarprat blev ett av de mest lyssnade 2015. www.sverigesradio.se/sida/avsnitt/571827?programid=2071

Vi måste se FRAMÅT och strategiskt arbeta med miljöförbättringar för klimatets skull.

Centerpartiet har en offensiv politik där miljö- och klimatfrågorna är i centrum. Vi måste också göra stora ansträngningar för att skapa en högre självförsörjning av livsmedel. Minskade transporter och minskad sårbarhet är skälen till att det krävs en större andel närproducerad mat i Sverige.

I Vimmerby vill vi fokusera på att öka den livsmedelsindustri som vi redan har på vårt stora område med företagstomter på Krönsmon. 200000 kvadratmeter yta att fylla med livsmedelsindustri. Det är framtiden för oss i Norra Kalmar län. Vi är redan framgångsrika inom livsmedel med Frödinge mejeri, Arla torrmjölkpulverfabrik och Åbro mm. Men det finns plats för fler livsmedelsindustrier.

Det finns också plats för fler lantbrukare som producerar mat. Mjölkproduktionen är stark och det finns en del äggproduktion. Gris och fjäderfä har potential att växa liksom grönsaksproduktion.

Vi ser en trend att unga vill äta mer vegetariskt och den trenden är här för att stanna och då behöver vi utveckla odlingsmöjligheter för allas olika matintressen. På Öland odlas nu olika bönor som blivit mycket populära. Att utveckla en livsmedelsindustri som tillfredsställer ett ökat intresse av vegetarisk och vegansk mat vore en stor möjlighet för Vimmerby.Det är också ett steg för klimatet även om nötköttsproduktionen i vår del av världen inte är så klimatförstörande som en del vill påstå. Tvärtom så är betande nötkreatur en förutsättning för att hålla vårt landskap öppet. Finns inte den produktionen skulle snart Astrid Lindgrens hembygd enbart bestå av täta granskogar och ängs- och hagmark med all sin mångfald och blomsterprakt skulle vara ett minne blott. Vi måste också bygga en större förädlingsindustri för mjölk- och köttprodukter där vi ser till att komma längre i produktionskedjan i Sverige. Att förädla kött som är producerat på naturbetesmark i hembygden borde vi kunna göra själva och inte transportera det Fram och tillbaka i Europa. Produktionen ska helst ske nära konsumenterna med minimalt med transporter.

REKO-ring är en intressant lokal marknad för närproducerat. Finns inte i Norra Kalmar men det borde vi verkligen försöka skapa. Producenter säljer via FB och så samlas man på en angiven plats en gång i veckan för förmedling av varorna. Har förstått att många säljer överskott av ägg och grönsaker på det sättet. Värnamo, Karlskrona, Linköping har REKO-ringar. När startar vår REKO-ring i Vimmerby? Stort och smått i en bra mix behövs som jag ser det.

Det finns många skäl till att se över vägen FRAMÅT och hur vi politiskt ska kunna styra och leda samhället i den riktning vi önskar. Vi har ett tydligt mål med vår politik och det är att den ska vara miljövänlig och hållbar med fokus på tillväxt och utveckling. Så vill vi bygga Sverige FRAMÅT. Närodlad politik kallar vi det, där valfrihet och företagsamhet är ledorden.

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    1000