• / Nyheter
  • / Kultur och natur gör livet värt att leva i Vimmerby

Kultur och natur gör livet värt att leva i Vimmerby

Kultur och natur gör livet värt att leva i Vimmerby och möten med människorna som bor här.

Jag vill prata om kultur och natur. Skälet är att det enligt mig är de två viktigaste skälen till att bo i Vimmerby.

Kulturen för att den berikar mitt liv och naturen för att den berikar min själ.

Som politiker vill jag värna både kulturen och naturen i våra bygder.

Jag vill öka samverkan mellan föreningarna, näringslivet, studieförbunden och kommunen. Kulturskolan ska vara navet och utgöra grunden för kulturens utveckling.

Samverkan med grannkommuner och med regionen och staten ser jag också som nödvändigt och där finns en hel del möjliga resurser , både inspiration och pengar kan sökas i de samarbetena.

Naturen måste också värnas på olika sätt. En trygg och giftfri miljö är målet. Men också att tillgodose de förutsättningar som krävs för att bevara det öppna landskapet. Det behövs betande djur i vår natur för att den ska behålla attraktionskraften för de som bor här och för de som vill flytta hit och bidra.

Miljö- och klimatarbetet måste genomföras på alla nivåer. Alla länkar måste ta sitt ansvar i den kedjan för att vi ska gå framåt och inte bakåt i det arbetet. Från källsortering till val av transportsätt och internationellt samarbete som leder till resultat.

Jag vill bidra till att naturen och kulturen i Vimmerby utvecklas och att det arbetet präglas av kreativitet, handling och resultat. Då krävs det att människor möts och att politiker lyssnar så att vi är många som jobbar åt samma håll. FRAMÅT. Kryssa en centerpartist den 9 september .

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby