• / Nyheter
  • / Att vara miljö- och klimatsmart är också lönsamt för en kommun

Att vara miljö- och klimatsmart är också lönsamt för en kommun

En del menar att det är att knipa billiga politiska poäng att lyfta miljö- och klimatfrågorna nu när vi haft en av de mest extrema somrarna någonsin i Sverige och Vimmerby. Med långvarig hetta som sen följts av åskväder och översvämningar.

Jag menar att vi borde ha lyft frågorna långt tidigare. Inte för att i första hand rädda världen utan för att det faktiskt är smart och lönsamt att se på frågorna ur ett rent vimmerbyperspektiv.

Naturskyddsföreningen hade nyligen ett seminarium för förskolepersonal och politiker med kemisten Therese Birath. Hon talade om vikten av att minimera risken för att utsätta våra yngsta barn för de kemikalier som finns i plasterleksaker, elektronikutrustning med mera. Samma saker som vi utsätts för i våra hem. Vetenskapen kan visa på hormonstörningar och nedsatt fertilitet hos oss människor till följd av detta.

Vi har många förskolepedagoger i kommunen som är mycket medvetna om frågorna och gör insatser för att rensa ut kemikaliebelastade leksaker och material i sin förskola. Men de efterlyser stöd och resurser från kommunen för att göra det fullt ut och med kontinuitet. Det har väckts motioner tidigare av såväl KD som Centerpartiet samt inkommit ett medborgarförslag just med syftena att stödja ett arbete mot en giftfri förskolariva. Men sedan har ingenting hänt. Där behöver vi inom politiken ta nya tag och Centerpartiet kommer att driva på den frågan.

Therese Birath som arbetat med många kommuner kring dessa frågor påtalade också att vi inte bara skulle värna våra barns hälsa utan att vi också skulle kunna marknadsföra oss som en attraktiv kommun som ligger i framkant. Det är bra för oss som redan bor och verkar här men vi kan också locka fler människor att vilja bosätta sig här.

På motsvarande sätt kan man resonera kring miljöns och klimatets påverkan på kvalitén på vattnet i våra sjöar och vattendrag, på artrikedomen i vår natur och vår fauna. Och hur vi ska hantera de kraftiga vädersvängningar vi upplevt i sommar och som många tror kommer att bli allt vanligare. Frågor som i allra högsta grad påverkar vårt jord- och skogsbruk. Försäkringsbolagen, som är strikt kommersiella, rustar för den framtidsbilden och vi kan med all säkerhet se höjda försäkringspremier framöver. Så att ta frågorna på allvar och med nya grepp kan påverka vår hälsa positivt och kan dessutom vara lönsamt.

Centerpartiet som har som vision att Vimmerby ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Ett delmål är att kommunen ska bli miljö- och klimatsmart. För oss som bor och verkar här.

Jacob Käll
Centerpartiet i Vimmerby kommun