Trygghet skall alla kunna känna

Många partier har med olika former av trygghet i sina valmanifest. Här vill jag berätta vad trygghet är för Centerpartiet i Vimmerby.

Trygghet för oss i Centerpartiet är att våra små barn får gå i en förskola nära hemmet.

Att vi ger förutsättningar för att kunna utveckla skolorna på alla orter, inte avveckla dem. Vi måste se till att det finns tillräckligt med personal i skolorna så att alla barn kan bli sedda och få den hjälp och det stöd de behöver.

Det är många barn som behöver hjälp och stöd även utanför skolan, t.ex. vid psykisk ohälsa. Den hjälpen måste kunna sättas in snabbt och på ett flexibelt sätt.

Vi har idag ”familjeteamet” som skulle kunna utvecklas ytterligare så att fler barn kan få hjälp.

Det är också jätteviktigt att vi satsar på primärvården. Att alla kan få ha en och samma läkare vid varje besök. Att kunna känna tryggheten i att ens läkare är väl insatt i just min sjukdomsbild.Att det finns tillräckligt med sjuksköterskor med rätt kompetens i primärvården.

Att den som vill bo kvar hemma i hög ålder skall kunna göra det, och att den som hellre vill bo på ett äldreboende skall kunna få göra det, valfrihet är trygghet.

Den som har blivit beviljad plats på ett LSS- boende skall kunna få det i sin hemkommun.

När vi bygger flerfamiljsbostäder skall vi se till att det finns hiss och att alla delar är tillgänglighetsanpassade så att man kan bo kvar i lägenheten så länge man vill.

Trygghet för Vimmerby framåt!

Lars Sandberg (C)
oppositionssamordnare i Socialnämnden