Satsa för framtiden!

Utbildningsfrågorna i Vimmerby kommun behöver få ännu mer fokus. Vi vill att all pedagogisk personal i Vimmerby kommun ska vara stolta över sitt arbete, sin arbetsplats och sin arbetsgivare. För att vi ska nå dit tror vi att alla medarbetare behöver känna att deras arbetsgivare skapar bästa möjliga förutsättningar för lärare att vara lärare, nu och i framtiden.

Teknisk och digital utveckling behövs i skolan. Lärare behövs ges förutsättningar för att utföra sin undervisning på bästa sätt. Eftersom nya krav har ställts på lärare att undervisa med hjälp av digitala verktyg ställer det även krav på Vimmerby kommun att skapa förutsättningar för lärarna att utföra sitt arbete på bästa sätt. Lärarna behöver även känna sig trygga i arbetet med nya arbetsformer och arbetsmetoder.

Vi vill:

  • Se smarta IT-lösningar för kommunens alla skolor, där vi får ut mesta möjliga IT-lösningar för minsta kostnad genom regelbundna upphandlingar. Inte låsa sig vid en leverantör.
  • Att en strategisk plan för grundskolans och gymnasieskolans digitala hjälpmedel i alla ämnen tas fram i samråd med lärare och rektorer.

Vimmerby behöver öka andelen behörig pedagogisk personal. Om Vimmerby kommun som arbetsgivare vågar stötta och ge lärarna en riktning i digitala hjälpmedel som kan kopplas till deras undervisning kommer lärarna känna uppskattning och när vi lyckas få alla medarbetare på våra skolor att känner en stolthet över att arbeta som lärare kommer Vimmerby kommun som arbetsgivare bli mer attraktiv. Lärare kommer prata gott om Vimmerby och locka till sig branschkollegor. Det kommer bli lättare att behålla behöriga lärare och det kommer bli lättare att rekrytera nya lärare. Därför behöver Vimmerby satsa på lärarnas digitala undervisningsverktyg.

Maleka Hemat

Maja Danlid

Christoffer Cederstrand
Kandidater för Centerpartiet i Vimmerby