Hela Sverige, Hela Kalmar län och hela Vimmerby kommun ska leva!

Centerpartiets grundidé är att satsningar ska göras i hela landet. De större regionerna behöver sina satsningar o kommuner som Vimmerby och Hultsfred behöver sina. Utmaningar saknas inte då vi behöver bli flera, inte minst för att garantera att vi ska kunna bemanna olika arbetsuppgifter inom såväl offentliga jobb och t ex jobb inom industrin och andra branscher. Bostäder behövs! Tomter som kan bebyggas med egna villor, bostadsrätter och vanliga hyresrätter behövs. Vimmerby behöver politiker som i lugn o sansad takt tillsammans driver frågor framåt. Beslut behöver fattas med god framförhållning. Blixtutryckningar måste vi komma ifrån.

Vimmerby har många fantastiska platser som borde bli bebodda. Vissa som bygger nytt vill ha närhet till naturen och sjöar. Andra prioriterar närhet till service som butiker, skolor och trygghet då man behöver sjukvård. Centerpartiet vill att kommunen tar ansvar för hela kommunen där vi ska erbjuda attraktiva tomter och boendealternativ. För oss är det självklart att kommunen ska ta ansvar för alla orter genom att utveckla förskolor och skolor samtidigt som Vimarhem ska ta ett samhällsansvar och satsa extra i alla områden där det finns skola och/eller butik. Finns inte attraktiva bostäder så blir underlaget sämre för skolan och butiken. Finns inte samhällsservice så finns risk att intresset minskar för boendet.

Vimmerby som handelsstad måste stärkas. Vimmerbys struktur med en stad i mitten o starka orter runt om och byar som bebos av engagerade människor gör att hela Vimmerby kommun upplevs som ett attraktivt alternativ. En stark handel kan helt klart matcha våra närliggande regionstäder vilket bidrar till att människor väljer bosätta sig i Vimmerby kommun.

Vimmerby behöver flera människor som bor här – Inte färre! Rösta på ett parti som ser möjligheter i att nya människor ska flytta till, bo och trivas i Vimmerby. Det tycker vi är rätt väg framåt!

Magnus Danlid

Rein Soowik
Centerpartiet