• / Nyheter
  • / Bredband och digitalisering kräver samverkan över partigränserna

Bredband och digitalisering kräver samverkan över partigränserna

Centerpartiet la i början av året ett förslag i fullmäktige att kommunen bör ta ett ordentligt och nytt grepp kring en digitaliseringsstrategi för kommunen. Bredbandsutbyggnaden som går trögt i vissa delar av kommunen är ju den infrastruktur som krävs för att vi ska klara och dra nytta av digitaliseringen som sker inom alla områden och berör alla invånare. Alla kommunens verksamheter, inte minst inom skolan står för väldigt stora förändringar och mycket stora investeringar vad gäller digital utveckling. Så stora kostnader att barn- och utbildningsförvaltningen har valt att skjuta dem lite framåt i tiden. Det är bara ett exempel på att vi inom kommunen inte är riktigt förberedda på utvecklingen, vad den kommer att kosta och inte heller vilka vinster som kommer med den.

Därför krävs det nu att vi tillsammans och över partigränserna tar det helhetsgrepp som krävs, dels
för att se till att hela kommunen får den bredbandslösning som krävs, dels för att ta fram en
digitaliseringsstrategi som gör kommunen modern och beredd på framtidens utveckling.

Centerpartiet som har visionen om att Vimmerby ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun kommer fortsätta att driva på dessa frågor. Gärna tillsammans med alla övriga partier.

Jacob Käll (C)
Centerpartiet i Vimmerby kommun