• / Nyheter
  • / Erbjud män mellan 50 och 70 år att göra PSA-prov

Erbjud män mellan 50 och 70 år att göra PSA-prov

Gällande att erbjuda män i Kalmar län mellan 50 – 70 år att göra ett PSA-prov (prostataspecifikt antigen).

Jag ställde en interpellation till ansvarigt landstingsråd i maj 2011 ang. införande av rutinmässiga PSA-tester i Kalmar län. Jag menade då att detta handlar om jämlik vård och att det inte ska vara någon skillnad om man har ett nätverk med människor runt sig, där man samtalar om hälsofrågor. Vilket kan innebära att man tar initiativ till att boka in ett PSA-test. Har man inte detta nätverk runt sig så finns en större risk att ett bokat PSA-besök inte skulle bli av, vilket för vissa kan få betydelse för hälsan.

Då var svaret att socialstyrelsens rekommendation ska gälla i Kalmar län vilket innebär att en allmän screening inte rekommenderas och inte heller att någon specifik informationsinsats har gjort till män i åldersgruppen 50 – 70 år. Istället ska enskilda själva kunna boka tid för ett test.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer konstateras att prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen hos svenska män. 5 % av männen dör av prostatacancer! Prostatacancer är ovanligt på män före 50 år vilket innebär att 75 % av de drabbade är 70 år eller äldre. 25 % är yngre än 70 år.

Nu har region Skåne tagit beslut om att erbjuda alla män mellan 50 – 70 år att göra ett PSA-prov. Kallelse kommer inte skickas utan det kommer bli ett erbjudande som givetvis ska vara frivilligt, där en informationsinsats samtidigt ska göras som belyser såväl fördelar som nackdelar.

Jag yrkar härmed

att Kalmar län ska införa erbjudande om PSA-prov för alla män i åldersgruppen 50 – 70 år enligt den Skånska modellen.

Vimmerby den 27 augusti 2018

Magnus Danlid (C)