• / Nyheter
  • / Budgetanförande 26/11 2018

Budgetanförande 26/11 2018

Nu är vi äntligen framme vid beslutet om detaljbudget för 2019. Det har varit en lång resa att få fram detta dokument och jag vill börja medatt tacka ekonomichefen och hans medarbetare för ett bra arbete. Handläggare Mamica Timotijevic har samordnat siffrorna och budgetdokumentet på ett förträffligt sätt.

Men jag måste också skicka med er alla att budgetberedningen kommer att förändras under kommande mandatperiod. Vi måste arbeta mycket mer med den miljarden i budgeten som inte analyseras och diskuteratsi tillräcklig omfattning av oss politiker under budgetberedningen 2016-2018. Den miljarden som inte är förändringen jämfört med föregående års budget. Det som ligger fast och orörd verksamhet utan att diskuteras. Exempelvis IT-kostnader måste vi diskuteramer och digitaliseringen. Här finns effektiviseringar som måste göras för framtidens utmaningar och vårt gemensamma mål i C, M och KD om att Vimmerby kommun i framtiden inte ska ha Smålands högsta skattesats.

Därför kommer vi i den tillträdande majoriteten att samla hela koncernledningen och alla presidier som väljs den 17 december för en kick off för kommande mandatperiod. Det kommer att bli en heldag den 17januari där vi diskuterar vision och förutsättningar samt roller och arbetssätt.

Jag vill därför att ni som finns här idag och som kommer att utses till en förtroendepost i något presidie, nämnd och bolag, bokar in den 17 januari i era kalendrar redan nu.

Vad gäller förslaget till budget för 2019 så är vi eniga i kommunstyrelsen om förslaget.

Vi i Centerpartiet hade velat prioritera ombyggnad av ventilationen i Djursdala skola och genomfört den samma år som ombyggnationenav ventilationen i Brännebro skola. Vi har dock fått förklarat att det är mer akut i Brännebro som idag har en undermålig ventilation. Därför yrkar vi inte på den förändringen men vill ge en signal om att Djursdala skola kräver satsningar med tanke på attelevantalet där ökar. Djursdala förskola har en lång kö och är redan trångbodd så vi vill också öka samverkan mellan skola och förskola. Målet måste vara att tillskapa platser till de som står i kö till landsbygdens förskolor. Det ger en stor effekt på efterfråganav förskoleplatser i Vimmerby tätort. På samma sätt måste vi alltid se på olika lösningar i hela kommunen. Vi har tio tätorter* i Vimmerby.Med stor potential att utvecklas var och en men också tillsammans. Det är vårt ansvar att se till helheten och lyssna på våra medborgares behov oavsett var vi valt att bo

Avslutningsvis vill jag passa på att påminna om den tillträdande majoritetens program för 2019-2022.

Vi har skapat en Vimmerbyallians.

Ett Vimmerby som är tryggare och starkare och som vi bygger tillsammans med ansvar, mod och fantasi, det är den vision Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna enats kring.

Kommunens utveckling vill vi tre partier driva genom större delaktighet för alla kommuninvånare. Bred förankring och öppna diskussioner ska föregå beslut. Försiktighet med våra invånares pengar ska präglavårt arbete. I alla sammanhang ska vi ställa frågan: hur gör detta beslut att kommunens invånare får det bättre?

Vi vill tillsammans arbeta fram en tydlig strategi för kommunens verksamheter och framtida investeringsbehov. Ekonomin är grunden och där krävs att vi politiker har en samlad bild för att nå bättre stabilitetdär långsiktighet är ledordet. Medarbetarnas idéer och drivkraft ska tas tillvara.

Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna vill i Vimmerby skapa Sveriges bästa landsbygdskommun. Det kommer att krävas mer än en mandatperiod och därför bygger vi vårt samarbete för att bestå övertid. Våra tre partier har en samsyn där valfrihet är grunden för människors utveckling. Allianssamarbete bygger på en gemensam syn på småföretagande och människors företagsamhet där kvalitet och resultat är viktigare för oss än driftformen.

Digitaliseringens möjligheter ska vi ta tillvara på bästa sätt. Den bästa investeringen vi kan göra för framtiden är en god skola och barnomsorg. Trygghet för alla och i alla livets skeden är en grundförutsättning.

Nu kavlar vi upp ärmarna och förverkligar våra visioner om framtidens Vimmerby.

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Marie Nicholson (M)

Ola Gustafsson (Kd)