Vimmerby gymnasium får Centerpartiets miljöpris 2019

Vimmerby gymnasium får 2019 års miljöpris från Centerpartiet i Vimmerby kommun.

Motiveringen lyder enligt följande: “Vimmerby gymnasium tilldelas Centerpartiets miljöpris för sitt aktiva miljöarbete med hållbarhetsdagarna. Fokusen på hållbar utveckling och individen egna påverkan, inspirerade deltagare att både agera själva och kravställa samhället att göra det samma."

Centerpartiet kommer att bidraga med 500 kronor för trädplanteringar.