Centerpartiet i Vimmerby kommun höll årsmöte

Centerpartiet i Vimmerby höll på måndagen sitt årsmöte. Årsmötet hölls i år enbart digitalt. Dock var antalet medlemmar som deltog på samma nivå som det brukar vara vid en traditionellt årsmöte som vi brukar hålla i Frödinge bygdegård.

Utöver årsmötesförhandlingar så talade riksdagsledamoten Alireza Akhondi, Stockholm för deltagarna från sitt hem i Stockholm.

Under årsmötet valdes en ny styrelse. Styrelsen fick följande sammansättning. Ordförande: Marcus Jonmyren, Vimmerby (omval). Ledamöter: Eva Svensson, Frödinge, Lars Sandberg, Djursdala, Magnus Danlid, Vimmerby, Dennis Lindström, Locknevi, Lisbeth Karlsson, Frödinge (samtliga omval) och Christoffer Cederstrand, Storebro (nyval).

Till revisorer omvaldes Ulf Jonsson, Pelarne och Thomas Gunnarsson, Gullringen.

Till ombud till distriktsstämman valdes: Marcus Jonmyren, Vimmerby, Eva Svensson. Frödinge, Peter Karlsson, Södra Vi, Ulf Svensson, Tuna, Astrid Johansson, Vimmerby, Britta Sterneland, Frödinge, Elinor Nilsson, Gullringen, Marita Lindström, Vimmerby, Dennis Lindström, Locknevi, Lars Sandberg, Djursdala, Jacob Käll, Djursdala, Bertil Carlsson, Frödinge, Angelica Gunnarsson, Södra Vi, Sandra Carlsson, Södra Vi, Maleka Hemat, Vimmerby, Christoffer Cederstrand, Storebro, Lennart Falk, Vimmerby och Hamiyat Nakigudde, Vimmerby.

Ombud till Centerpartiets partistämma i höst valdes Jacob Käll, Djursdala med Dennis Lindström, Locknevi som ersättare.