Regionlistan för Hultsfred-Vimmerby är fastställd


På lördagseftermiddagen fastställdes Centerpartiets riksdags- och regionlistor i Kalmar län på distriktets nomineringsstämma i Mönsterås. Regionlistans fyra första kandidater för Vimmerby och Hultsfred är Magnus Danlid, Vimmerby, Åsa Landberg, Virserum, Per-Inge Pettersson, Mörlunda och Lars Sandberg, Djursdala.

Magnus Danlid är ordförande i det kommunala bostadsbolaget Vimarhem, och har tidigare varit med i landstingsfullmäktige som ordförande och vice ordförande i patientnämnden.

Åsa Landberg jobbar som organisationsutvecklare för Centerpartiets riksorgansisation, samt har uppdrag i kommunstyrelsen och är vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Hultsfred.

Per-Inge Pettersson är ersättare i regionfullmäktige och ledamot i beredningen för hållbarhet och folkhälsa, samt ordförande i socialnämnden och ledamot i kommunstyrelsen i Hultsfred.

Lars Sandberg är ordförande i socialnämnden i Vimmerby och är ledamot i Centerpartiets distriktsstyrelse.

Sjukvårdsfrågorna kommer få stort fokus av kandidaterna. Under Coronapandemin har sjukvården varit hårt ansträngd under en längre tid och en omstart behövs, då det finns behov av ytterligare utveckling. Viktigt att regionen lyckas bemanna de tjänster som finns för att säkerställa patientsäkerheten. Regionen behöver även samverka med andra vårdaktörer där vi bl a tänker på samverkan mellan regionen och kommunerna för att ytterligare ha fokus på individen i centrum.

Frågor som rör kollektivtrafik, våra folkhögskolor, kultur och regional utveckling behöver också prioriteras med utgångspunkt från alla Kalmar läns invånare; var man än bor.

Så här ser Centerpartiets regionlista ut i sin helhet i Vimmerby/Hultsfred:
1. Magnus Danlid, Vimmerby
2. Åsa Landberg, Virserum
3. Per-Inge Pettersson, Mörlunda
4. Lars Sandberg, Djursdala
5. Ronny Olsson, Järnforsen
6. Christoffer Cederstrand, Storebro
7. Fredric Svensson, Vena
8. Bertil Carlsson, Frödinge
9. Hans Edvinsson, Lönneberga
10. Dennis Lindström, Locknevi
11. Maik Rohde, Virserum
12. Lisbeth Karlsson, Frödinge
13. Elisabeth Lövkvist, Virserum
14. Ulf Larsson, Hultsfred
15. Sandra Carlsson, Södra Vi
16. Antje Rohde, Virserum
17. Jimmy Alexandersson, Vimmerby
18. Göte Eklund, Lönneberga
19. Marcus Jonmyren, Vimmerby
20. Dan Damsgård, Virserum
21. Rein Soovik, Vimmerby
22. Lennart Odengrund, Virserum
23. Ulf Borg, Silverdalen