centerpartiet är garanten för att skolorna på landsbygden inte rörs!

Som engagerad förälder med mina barn placerade på en mindre skola utanför tätorten, startade jag min politiska resa för Centerpartiet i Vimmerby kommun.

En het skoldebatt med frågan om ytterskolornas vara eller icke vara blev min drivkraft.

Ett förhastat och oförankrat beslut att lägga ner flera av våra mindre skolenheter runt om i kommunen skapade en folkstorm av eldsjälar som gemensamt och beslutsamt tog debatten mot våra då styrande politiker. Många människor som gick samman och målmedvetet kämpade mot samma mål, att bevara våra skolor.

Det krävdes en folkomröstning i frågan och som Vimmerbyborna gick till valurnan den dagen. En fantastisk dag på många sätt och vis, inte minst för alla de barn ute på kransorterna som fick behålla sina skolor inom rimligt avstånd från sina hem.

Frågan om ytterskolornas vara eller icke vara känns idag som en avlägsen fråga, men vi behöver påminna oss om vilka som drev den frågan när det nu snart är dags att åter bege sig mot valurnorna.

En röst på mig är en röst på Centerpartiet. En röst på Centerpartiet är fortsatt en röst för att bevara och utveckla våra skolor i hela vår kommun.

Angelica Gunnarsson (C)
Gullringen